728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / สสจ.เลยเตือนไข้เลือดออกระบาด ตายแล้ว 2 ป่วย 500 ราย สูงสุดในภาคอีสาน

สสจ.เลยเตือนไข้เลือดออกระบาด ตายแล้ว 2 ป่วย 500 ราย สูงสุดในภาคอีสาน

สสจ.เลยเตือนไข้เลือดออกระบาด ตายแล้ว 2 ป่วย 500 ราย สูงสุดในภาคอีสาน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 นายแพทย์วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุข จ.เลย เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเลย ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 เมษายน 2556

พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 501 ราย อัตราป่วย 80.67 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 2 ราย ที่อ.เมืองเลย และ อ.ท่าลี่ อัตราตายเท่ากับ 0.27 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายคิดเป็น 0.40 ต่อประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศ อันดับ 1 ของภาคและของเขต โดยโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส มียุงลายเป็นพาหะ ติดเชื้อได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งโรคไข้เลือดออกเมื่อได้รับเชื้อจากยุงลายกัด ภายใน 1– 7 วัน จะเริ่มมีไข้ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง หรืออาจมีอาเจียนเป็นเลือด เลือดกำเดาไหลฯลฯ อาจช็อคและเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาโดยเร็ว

นายแพทย์สาธารณสุข จ.เลย กล่าวอีกว่า ขอเตือนประชาชน ป้องกันมิให้ยุงกัด โดยการนอนกางมุ้ง, สวมเสื้อผ้ามิดชิด, ทายากันยุง ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในและบริเวณบ้านทุก 7 วัน หรือทุกวันศุกร์ โดยปิดภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด, ภาชนะใส่น้ำให้เปลี่ยนล้างทุก 7 วัน, อ่างบัวให้ปล่อยปลาหางนกยูง หรือปลาอื่นๆ ที่กินลูกน้ำ แจกัน จานรองขาตู้ให้ล้างหรือใส่ทรายอะเบท, ทำลายเศษภาชนะที่ไม่ใช้ เช่น กะลามะพร้าว ยางรถยนต์เก่า ช่วยกันทำลายยุงตัวแก่ด้วย หากมีไข้และมีอาการร่วมของโรคดังข้างต้น ให้รีบไปพบแพทย์ นายแพทย์วิวรรธน์กล่าว

---Advertisement---