728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , กำหนดการจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2556

กำหนดการจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2556

กำหนดการจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2556
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2556
(ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน6 ถึง 15 ค่ำ เดือน6) วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส่บดี วันศุกร์
กำหนดการ
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 พิธีทำบุญตักบาตร, พิธีเปิดงานฯ
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 พิธีล้างพระธาตุ, พิธีคารวะพระธาตุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 พิธีทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัย
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 พิธีบูชาธาตุ, พิธีถวายต้นผึ้ง, พิธีสรงธาตุ, พิธีสู่ขวัญธาตุ, พิธีเวีนยเทียน, 
พิธีจุดบั้งไฟ, พิธีบรรพชาอุปสมบท, พิธีคารวะธาตุ  


---Advertisement---