728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ประชุมเสวนาสงกรานต์ปลอดเหล้าอำเภอเชียงคาน ครั้งที่ 3 ปี 56

ประชุมเสวนาสงกรานต์ปลอดเหล้าอำเภอเชียงคาน ครั้งที่ 3 ปี 56

ประชุมเสวนาสงกรานต์ปลอดเหล้าอำเภอเชียงคาน ครั้งที่ 3 ปี 56
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 เม.ย.2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงคาน จ.เลย ได้ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้าอำเภอเชียงคาน ประจำปี 2556 “ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์ริมฝั่งโขง ปลอดเหล้า ประจำปี 2556” ในระหว่างวันที่ 12-15 เม.ย.2556 โดยมีนายหล่ง แก้วนิรันดร์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน นายพิษณุ คล้ายทิม ผู้ประสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าปลอดเหล้า จ.เลย (สคล.เลย) นายอนันย์ ภิญโญชิน หน.กลุ่มวิชาการขนส่ง จ.เลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลเชียงคาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย

   นายหล่ง แก้วนิรันดร์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน กล่าวว่า เทศบาลตำบลเชียงคานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ให้พื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน เป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้า ทางเทศบาลฯ จึงได้กำหนดให้ถนนชายโขง ชุมชนบ้านไม้เก่า เป็นเขตพื้นที่ “สงกรานต์ปลอดเหล้า เล่นน้ำปลอดภัย” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนค่านิยม ลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

   จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเลย และนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพรีสงกรานต์ ประจำปี 2556 “ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์ริมฝั่งโขง ปลอดเหล้า” ในวันที่ 12-15 เม.ย.2556 ณ บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคกและวัดป่ากลาง โดยภายในงานมีกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัวชุมชนเทศบาล การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ทำบุญตักบาตร งานประเพณีสงกรานต์ ชมขบวนแห่รถพระพุทธรูปและเทพีสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระเถระผู้ใหญ่ และกิจกรรมม่วนชื่นสงกรานต์ที่ถนนชายโขง






---Advertisement---