728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / กกท.เลยจัดประกวดมัสคอต-ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติคัดเลือกภาค 3

กกท.เลยจัดประกวดมัสคอต-ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติคัดเลือกภาค 3

กกท.เลยจัดประกวดมัสคอต-ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติคัดเลือกภาค 3
นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ กกท.เลยเปิดเผยว่า จังหวัดเลย ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ 30 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤศจิกายน 2556 นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบให้จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันฯ และให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัด การแข่งขันครั้งนี้ จังหวัดเลย โดยคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเลย เห็นชอบให้มีการจัดการประกวดภาพสัญลักษณ์และมาสคอตประจำการแข่งขันฯ เพื่อนำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปใช้ในกิจกรรมตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลประเภทละ 3,000 บ.ทั้งตัวมัสคอตและภาพสัญลักษณ์ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ กกท.เลย สนามกีฬากลาง จ.เลย โทรศัพท์ 042-814901 หรือที่เฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/sportsloei?fref=ts

---Advertisement---