728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ผู้ว่าฯสั่งชลประทานปล่อยน้ำให้ประชาชนเล่นสงกรานต์เต็มที่

ผู้ว่าฯสั่งชลประทานปล่อยน้ำให้ประชาชนเล่นสงกรานต์เต็มที่

ผู้ว่าฯสั่งชลประทานปล่อยน้ำให้ประชาชนเล่นสงกรานต์เต็มที่
เลยแล้งจัด ผู้ว่าฯเรียกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์ ปภ.เลยเผย มีประชาชน 2.6 แสนคนได้รับความเดือดร้อน ขณะนี้ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้งครบ 14 อำเภอแล้ว ขณะที่ชลประทานระบุ ปริมาณน้ำ 12 อ่างเก็บน้ำ 8 อ่างเข้าขั้นน้ำน้อย ไม่พอจ่ายให้เกษตรกร แต่อ่างน้ำหมานยังมีพอจ่ายประปา ผู้ว่าฯยัน สงกรานต์นี้ไม่ขาดน้ำแน่

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ห้องประชุมสำนักงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เรียกหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดเลย ประกอบด้วยผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค จ.เลย หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประกอบด้วย อบต.น้ำหมาน , อบต.กกทอง และเทศบาลเมืองเลย เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้


ว่าที่ร้อยตรี จำเริญ เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลยกล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งจังหวัด จำนวน 12 แห่ง วัดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 มีทั้งสิ้น 26.851 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุทั้งหมด 69.882 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 11.72 เนื่องจากฝนทิ้งช่วงมานาน ทำให้ไม่มีน้ำมาเติมในอ่าง โดยในจำนวนอ่างเก็บน้ำ 12 แห่งนี้ มี 8 แห่งที่มีปริมาณน้ำน้อย โดยมี 3 แห่งที่อำเภอปากชม ที่เข้าขั้นวิกฤติ ไม่มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับจ่ายให้เกษตรกรแล้ว อย่างไรก็ตาม ที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน อ.เมืองเลย ซึ่งถือเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด และเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาส่วนภูมิภาคด้วย ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 17.459 ลูกบาศก์เมตร จากความจุทั้งหมด 26.500 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 65.88 ของความจุ การส่งน้ำให้การประปายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนการปล่อยน้ำสำหรับทำการเกษตรกรรมนั้นได้ลดลงบ้างเล็กน้อย


ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เดินทางไปตรวจดูระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน พร้อมกับกล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดเลยได้ประกาศให้จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ภัยแล้งแล้วทั่วจังหวัด รวม 14 อำเภอ 84 ตำบล 684 หมู่บ้าน มีราษฎรประสบภัยจำนวน 266,200 คน 91,593 ครัวเรือน โดยขณะนี้ตนได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ออกสำรวจความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือแล้ว ให้เน้นการช่วยเหลือเรื่องน้ำอุปโภค บริโภคเป็นอันดับแรก สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดเลย หากไม่มีฝนตกลงมาอย่างเพียงพอในช่วงนี้ อาจต้องขอความร่วมมือกับเกษตรกรเลื่อนฤดูการทำนาปีออกไปก่อน

ส่วนการเล่นน้ำสงกรานต์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ซึ่งใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ที่มีอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานเป็นแหล่งน้ำดิบนั้น ตนได้ขอความร่วมมือกับผู้อำนวยการโครงการชลประทานให้เพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำสำหรับส่งไปผลิตน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนไม่ขาดแคลนน้ำสำหรับเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ได้สนุกสนานอย่างเต็มที่ ยืนยันว่าในช่วงเทศกาลแห่งความสุขของประชาชนนี้ จะไม่ขาดน้ำอย่างแน่นอน นายสมพงศ์กล่าว

---Advertisement---