728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ขนชาวบ้านขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดูป่าต้นน้ำถูกทำลาย หวังปลุกจิตสำนึกรักษ์ป่าแก้แล้ง

ขนชาวบ้านขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดูป่าต้นน้ำถูกทำลาย หวังปลุกจิตสำนึกรักษ์ป่าแก้แล้ง

ขนชาวบ้านขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดูป่าต้นน้ำถูกทำลาย หวังปลุกจิตสำนึกรักษ์ป่าแก้แล้ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง พาชาวบ้าน-เยาวชนขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินดูสภาพป่าต้นน้ำบนยอดภูที่ถูกตัดทำลาย จนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภัยพิบัติแล้ง หวังร่วมกันแก้ปัญหาระยาว คืนความสมบูรณ์ป่าต้นน้ำ

       วันนี้ (21 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.เลย ว่า นายชัยณรงค์ ดูดดื่ม หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย นำผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ดูปัญหาภัยแล้ง และสาเหตุของการเกิดภัยแล้งบนยอดภูหลวง ทั้งนี้ เพื่อให้รับรู้ปัญหาร่วมกัน และร่วมใจแก้ปัญหาด้วยกันตามโครงการปิดทองหลังพระ
       
       นายชัยณรงค์ กล่าวว่า ทางเขตพร้อมชาวบ้านกลางประมาณ 200 คน ที่มีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการปิดทองหลังพระ ตามพระราชดำริ มากว่า 4 ปีแล้ว การนำชาวบ้านขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปดูพื้นที่สภาพป่านั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจุบัน มีการทำลายป่าจำนวนมาก ป่าที่อุดมสมบูรณ์ แหล่งต้นน้ำกำลังลดน้อยลง มีการรุกป่าต้นน้ำบนยอดภูหลวง โดยเข้าไปดูบริเวณห้วยปลากั้ง ห้วยโป่งแฮ ห้วยเลยน้อย ซึ่งสภาพป่าถูกทำลายไปมาก จนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภัยแล้งภายในหมู่บ้าน
       
       “ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน เยาวชนได้รับรู้ปัญหาด้วยตัวเองแล้ว ก็จะกลับมาช่วยกันดูแล ช่วยกันคิดที่จะรักษาป่า ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ ต้องร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชน รักษาป่าของเขาเอง จนนำป่าที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาอีกครั้ง”

ข่าว ผู้จัดการ
---Advertisement---