728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย
ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย
ภูโปก ชื่อนี้อาจจะยังไม่คุ้นหู ดูภาพแล้วมันสวยมาก แต่มันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับ เป็นภูเขาลูกหนึ่งที่ชาวบ้านขึ้นไปทำไร่ข้าวโพด เลี้ยงวัว และอื่นๆทั่วไป อยู่ระหว่าง ตำบลสานตม กับตำบลท่าศาลา
เมื่อเราขึ้นไปยอดสุดจะสามารถมองเห็น ภูผาสาด และหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้าน รวมถึงเขตอำเภอเมืองเลย อำเภอภูเรือ และอำเภอวังสะพุง ส่วนทางขึ้นก็ลำบากพอสมควร


ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย

ภูโปก อ.ภูเรือ จ.เลย---Advertisement---