728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อุทยานฯภูกระดึงมีไฟใช้ ตลอด 24 ชั่วโมง

อุทยานฯภูกระดึงมีไฟใช้ ตลอด 24 ชั่วโมง

อุทยานฯภูกระดึงมีไฟใช้ ตลอด 24 ชั่วโมง
   เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูกระดึง (วังกวาง) บนยอดอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดต้นแบบอุทยานแห่งชาติพลังงานสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โครงการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยพลังงานสะอาดอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมีนายสมพงษ์ จิราระรื่นศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ จาก รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการศึกษาวิจัยด้านพลังงาน สะอาดเป็นเวลานาน ในหลานสาขาวิชา ทำงานวิจัยร่วมกันหน่วยงานภายนอกอ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วงานภาครัฐ บริษัทเอกชนในหลายๆเทคโนโลยี ซึ่งในปีนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย เป็นอันดับ 55 ในเอเชีย จากการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย โดย (Times Higher Education Asia University Rankings) และได้รับให้เป็น 1 ใน 20 ทีม จากทั่วโลก และเป็นหนึ่งในอาเซียน ร่วมการแข่งขันสร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Decathlon Europe 2014 ณ ประเทศฝรั่งเศส
   ในส่วนการดำเนินงานศึกษาวิจัยด้านระบบพลังงานสะอาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินงานผ่านห้องปฏิบัติการการบูรณาการระบบพลังงานสะอาด สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี โดยเริ่มจากการจัดหาไฟฟ้าให้กับสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ.2537 โดยพันาระบการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างโซล่าเซลล์ กังหันลม และเครื่องยนต์ดีเซล

   ในส่วนของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ภายหลังจากที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเมื่อปี พ.ศ.2540 และเริ่มทดลองใช้งานระบบ มีการปรับปรุงระบบ เก็บข้อมูลรายวัน และติดตามการทำงานของระบบ เรื่อยมา ในปี 2552 เป็นระยะเวลา 12 ปี หลังจากเริ่มต้นทดลองใช้งาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาอุปกรณืบางส่วนในระบบเริ่มหมดอายุการใช้งาน ส่งผลใหห้ระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งาน และปรับรูปแบบเป็นแบบร่วมไฟฟ้ากระแสสลับ(Pure AC Coupled Hybrid System)ซึ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

   ดังนั้นในปี 2556 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยอุทยานแห่งชาติภูกระดึง มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโครงการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยพลังงานสะอาดอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย (ต้นแบบอุทยานแห่งชาติพลังงานสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน)ดำเนินการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งส่วนอุทยานฯและร้านค้าบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง พร้อมทั้งลดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล ในส่วนระบะบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานและระบบสูบน้ำในปัจจุบัน พร้อมทั้งสาธิตระบบน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในข่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ในการนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์  ทำให้ระบบการผลิตไฟฟ้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีความมั่นคง ในการผลิตและจ่ายพลังงานเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่อุทยานฯและนักท่องเที่ยวดีขึ้น
   ดร.อุสาห์ บุญบำรุง นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ผลการดำเนินงาน ปัจจุบันระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ใช้งบประมาณทั้งโครงการเป็นเงินจำนวน 10 ล้านบาท มีความสามารถในการผลิตพลังงานเพิ่มขึ้น ขนาดกำลังผลิตรวม 105.28 กิโลวัตต์ จ่ายพลังงานให้กับภาระทางไฟฟ้า 169 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/วัน ที่กำลังไฟฟ้าสูงสุด 23 และระบบผลิตน้ำประปา 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยวกว่า 2,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งสาธิตระบบผลิตน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 600 ลิตรต่อวัน สำหรับนักท่องเที่ยวประมาณ 40 คนต่อวัน ซึ่งถ้าการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ จะดำเนินการขยายผลและติดตั้งเพิ่มเติมต่อไป

   นายสมพงษ์ จิราระรื่นศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดี ที่ทางกรมฯมีนโยบายที่จะให้อุทยานทุกแห่งเป็นอุทยานสีเขียว หรือ Green National Park ลดมลภาวะทุกชนิดบนอุทยานทั่วประเทศ เรื่องมลภวะจากการใช้น้ำมัน และมลภาวะของเสียงที่เกิดจากการใช้เครื่องปั่นไฟ จะยึดที่นี่เป็นต้นแบบ ที่ไฟฟ้าไปไม่ถึง เช่านอุทยานแห่งชาติทางทะเล เช่นอุทยานแห่งชาติสิมิลัน สุรินทร์ และอุทยานขนาดเล็กอีกหลายเกาะ นอกจากนี้จะมีการพิจารณา อุทยานฯทางภาคเหนือ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มาเลยกว่า 20 ปี ซึ่งก็เหมือนกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ที่ตั้งมากว่า 50 ปี เพิ่งมีไฟฟ้าใช้เมื่อปี 2511 และเปิดบริการตั้งแต่ 18.00 น.จนถึง 22.00 น.บัดนี้สามารถมีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง 

---Advertisement---