728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เล็งขยายปริมาณค้าชายแดนเลย กับแขวงไซยะบุรี

เล็งขยายปริมาณค้าชายแดนเลย กับแขวงไซยะบุรี

เล็งขยายปริมาณค้าชายแดนเลย กับแขวงไซยะบุรี
กมธ.กิจการชายแดน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตามการค้าชายแดนฝั่งเลย กับแขวงไซยะบุรี หวังขยายปริมาณค้าชายแดนทั่วประเทศไทยให้ถึงเป้า 2 ล้านล้านบาทภายในปี 2558 

       วันนี้ (30 เม.ย.) คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย และอนุกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายสมคิด บาลไธสง รองประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทยด้าน จ.เลย จุดผ่อนปรนทางการค้า บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ และการค้าชายแดนฝั่งลาว เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบุรี มีนายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล
       
       สืบเนื่องจากปี 2556 ไทยตั้งเป้าหมายจะขยายมูลค่าการค้าชายแดนเป็น 2 ล้านล้านบาทภายในปี 2558 จากปัจจุบันประมาณ 9 แสนล้านบาท โดยพยายามส่งเสริมบรรยากาศ ทั้งด้านการค้าขายและการท่องเที่ยว ซึ่งคณะกรรมาธิการเดินทางมารับทราบยุทธศาสตร์ด้านชายแดน ตลอดจนแนวทางปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-ลาวทั้งด่านชายแดน อ.ท่าลี่ และด่านชายแดน อ.เชียงคาน

       ทั้งนี้ปี 2555 มูลค่าการค้าชายแดนด้าน จ.เลยกับ สปป.ลาว มีมูลค่าประมาณ 6,075 ล้านบาท ซึ่งจะนำข้อมูลไปเสนอแนะฝ่ายบริหารให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจแนวชายแดนของประเทศไทยในภาพรวมให้บรรลุ 2 ล้านล้านบาทตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป

ข่าวจาก manager.co.th

---Advertisement---