728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , บุญบั้งไฟล้านเอราวัณปีนี้ยิ่งใหญ่ ผู้ว่าฯสั่งคุมเข้ม

บุญบั้งไฟล้านเอราวัณปีนี้ยิ่งใหญ่ ผู้ว่าฯสั่งคุมเข้ม

บุญบั้งไฟล้านเอราวัณปีนี้ยิ่งใหญ่ ผู้ว่าฯสั่งคุมเข้ม
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ที่ สวนสาธารณะครบรอบ 100 ปี สมเด็จย่าฯ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางมาเป็นประธานเปิดแถลงข่าว งานบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ ประจำปี 2556 โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอเอราวัณ นายประจวบ มะปะเข นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

   นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง กล่าวว่า ด้วยอำเภอเอราวัณ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอเอราวัณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมอำเภอเอราวัณ และประชาชนชาวอำเภอเอราวัณ ได้จัดงานบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการสืบทอดงานประเพณีที่สำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่ชาวอำเภอเอราวัณภาคภูมิใจ ร่วมกันจัดติดต่อกันเป็น ประจำทุกปี จนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน โดยกำหนดจัดงานในระหว่าง วันที่ 15-17 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านเอราวัณ และบริเวณสี่แยกตลาดสดเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง ริมถนนสายเลย-อุดร ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย

   นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลงยังกล่าวอีกด้วยว่า  บุญบั้งไฟล้านที่เอราวัณ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานของคนอีสานโดยเริ้มจากชาวบ้าน 5หมู่บ้าน ต่อมาได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี โดยเป็นความเชื่อของคนอีสานว่า นิยมจัดขึ้นทุกปีช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.หรือช่วงจะเข้าสู่ฤดูฝนของแต่ละปี ทั้งนี้โดยความเชื่อว่าถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วจะทำให้ฝนให้ตกตามฤดูกาล น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ เพื่อการเกษตรเกษตรกรได้ทำไร่ทำนา ทำสวน และยังเป็นการส่งเสริมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดจนแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยง สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

ซึ่ง อ.เอราวัณ จะจัดในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิ.ย.แต่ละปี ในพิธีกรรมของงาน ประกอบด้วย การเซ่นไหว้ แห่บั้งไฟ ไปยังศาลผีปู่ตาศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เพื่อขอให้ผีบรรพชนช่วยอำนวยให้ผลผลิตมีความงอกงาม เจริญสมบูรณ์ ซึ่งสิ่งประกอบในขบวนแห่มากมายหลากหลายที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ งานบุญบั้งไฟ เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมั่นใจจองเกษตรกรในสังคมภาคอีสานว่าฤดูการเพาะปลุกที่กำลังมาถึงจะเป็นไปด้วยความราบรื่นได้ผลผลิตดี สำหรับ ในขบวนแห่มีสัญลักษณ์ทางเพศทั้งการแกะสลักอวัยวะเพศ นำมาแบกร่วมในขบวนแห่ มีการร้องการเซิ้งและรำไปด้วยนั้น เป็นพิธีแบบดั้งเดิมในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ ส่วนกิจกรรมมากมายของชุมชน หน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจและ ประชาชนคุ้มวัด และ หมู่บ้าน ตำบลต่างๆ การแข่งขันกีฬาการละเล่นพื้นบ้าน และ ดนตรี การแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาถูกตลอดงาน นอกจากนี้ยังมี การประกวดผลผิตผลการเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพการเกษตรของท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความสามัคคี ระหว่าง หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เริ่มจากการแห่บั้งไป ไปยังศาลผีปู่ตาศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เพื่อขอให้ผีบรรพชนช่วยอำนวยให้ผลผลิตมีความงอกงาม เจริญสมบูรณ์ ส่วนสิ่งประกอบในขบวนแห่ มีหลายสิ่งล้วนแสดงออกถึงสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ งานบุญบั้งไฟ เป็นเครื่องบ่งบอก ถึงความมั่นใจของเกษตรกรในสังคมภาคอีสานว่าฤดูการเพาะปลุกที่กำลังมาถึงจะเป็นไปด้วยความราบรื่นได้ผลผลิตดี ขบวนแห่บั้งไฟกว่า 10 ขบวน ประกอบด้วยจาก ทบ.ผาอินทร์ ทต.เอราวัณ อบต.ผาสามยอด, อบต.ทรัพย์ไพรวัลย์, ร.ร.บ้านเอราวัณ, ร.ร.ผาอินทร์แปลงวิทยาและ ขบวนแห่จากหมู่บ้านต่างๆ อันยาวเหยียดขบวนแห่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สิ่งของใช้ในการดำรงชีพตั้งแต่อดีต ขบวนผลผลิตทางการเกษตรและขบวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกวดขบวนแห่การฟ้อนรำชิงเงินรางวัล 20,000 ขบวนยาวเหยียดขบวนแห่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สิ่งของใช้ในการดำรงชีพตั้งแต่อดีต ขบวนผลผลิตทางการเกษตรและขบวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกวดขบวนแห่การฟ้อนรำชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ การแข่งขันจุดบั้งไฟล้านชิงเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ การจุดบั้งไฟล้านถวายปู่ การจุดบั้งไฟ 2 นิ้ว ในปีนี้เน้นไปที่การร่วมงานที่สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์หรือ บุญบั้งไฟปลอดภัย งานประเพณีปลอดเหล้า

   ด้านนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าฯเลยกล่าวว่า ได้มอบนโยบาลให้ทุกหมู่บ้านทุกตำบล ที่มีการจัดงาบุญบั้งไฟ โดยเฉพาะที่อำเภอเอราวัณ ที่จัดให้มีงานบุญบั้งไฟล้าน ปลอดเหล้า สั่งการให้ควบคุมเข้ม ตั้งแต่วัสดุ ที่ประกอบเป็นบั้งไฟ จะต้องไม่ให้ก่ออันตราย รวมทั้งจัดโซนนิ่งที่จุดบั้งไฟ โซนนิ่งของผู้เข้าไปชม และจุดที่บั้งไฟตก ต้องจัดเตรียมสถานที่ บุคคล และ รถพยาบาล พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน แต่เนื่องจากระยะ 20 ปี ที่ผ่านมา ยังไม่เคยเกิดเหตุร้าย แต่เพื่อไม่ประมาท ได้สั่งการเป็นหนังสือ อย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

   โดยในปีนี้ ฮือฮา มีชาวต่างชาติเข้าร่วมงานโดยแต่งตัวเป็น ผาแดง โดยนายคีธ อายุ 25 ปี หรือชื่อไทย นายสมคิด ศรีเอราวัณ สัญชาติอเมริกัน อาสาสมัครหน่วยสันติภาพ ครูสอนภาษาอังกฤษ โดรงเรียนบ้านเราวัณ และนางไอ่ โดยนางสาวหวู ลี จวน อายุ 24 หรือชื่อภาษาไทยนางสาวมะลิ ศรีเอราวัณ ครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน จากประเทศจีน เข้าร่วมขบวนแห่บุญบั้งไฟล้านเอราวัณในปีนี้ด้วย---Advertisement---