728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จังหวัดเลยทำบุญอุทิศให้ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดเลยทำบุญอุทิศให้ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดเลยทำบุญอุทิศให้ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 3 พฤษภาคม 2556 นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สำงานพุทธศาสนาจังหวัดเลย และคณะสงฆ์อนัมนิกาย ร่วมกันจัดพิธีทิ้งกระจาดและพิธีบวงสรวงโปรดดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความสบายใจตามหลักความเชื่อ และเชิญวิญญาณผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้รับส่วนบุญ

   นายสมพงศ์   อรุณโรจน์ปัญญา กล่าวว่า ในการทำบุญครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบ 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมพิธีไทยทานทิ้งกระจาด หรือพิธีบวงสรวงเปิดประตูนรก เพื่อโปรดดวงวิญญาณ ผู้ประสบอุบัติเหตุ ที่บริเวณโค้ง 100 ศพ ถนนสายสานตม-วังสะพุง จังหวัดเลย โดย คณะสงฆ์อนัมนิกาย เตรียมจัดพิธี เพื่อโปรดดวงวิญญาณ เพื่อเกิดความรู้สึกที่ดีและเป็นกุศลทางใจแก่ญาติมิตรของผู้เสียชีวิต รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป

   การจัดงานทั้งกระจากในครั้งนี้ กำหนดไว้ 2 แห่ง คือแห่งแรกที่ศาลาชมวิว ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ แห่งที่ 2 คือ โค้ง 100 ศพ ถนนสายสานตม-วังสะพุงที่กลางภูเขาบ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง  

   ส่วนกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 100 รูป ด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อจัดทำสิ่งของแจกทานในพิธีทิ้งกระจาด พิธีทอดผ้าป่าสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้และสมทบทุนสาธารณกุศล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย มีพิธีมอบพระพุทธรูปให้แก่โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลภูกระดึง และโรงพยาบาล นาด้วงรวมทั้งสาธารณกุศลอีกส่วนหนึ่ง และมีพิธีแจกทานทิ้งกระจาด แก่ผู้ยากไร้ 1,000 คน

---Advertisement---