728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ชาวนาด้วงรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ชาวนาด้วงรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ชาวนาด้วงรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
สภ.นาด้วงหนุนกิจกรรมสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาติด หวังเป็นกลไกขจัดปัญหาในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาบ้า เล็งผลเป็นอำเภอนำร่องปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

       วันนี้ (14 พ.ค.) พ.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ศีริพัฒน์ธนภาค รอง ผบก.ภ.จว.เลย เป็นประธานอบรมสัมมนาเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดที่ สภ.นาด้วงจัดขึ้นที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นาด้วง มีกำนัน ผู้นำชุมชนกว่า 200 คนร่วมอบรม เพื่อให้มีบทบาทเป็นแกนนำหลักแก้ปัญหายาเสพติด มุ่งหวังเป็นอำเภอนำร่อง และเป็นอำเภอสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
       

       พ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย ผกก.สภ.นาด้วง กล่าวว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ โดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 8 แผนงาน แผนงานที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ให้มีการพัฒนาแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน ทำหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันมิให้เกิดปัญหายาเสพติด รวมทั้งการมีส่วนร่วมสมาชิกในหมู่บ้าน โดยจัดทำแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
       

       สภ.นาด้วงตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า ที่ได้กวดขันจับกุมมาโดยตลอด แต่ยังไม่สามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดให้หมดสิ้นไปได้ ซึ่งเป็นปัญหาบั่นทอนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ สภ.นาด้วงจึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอำเภอนาด้วง ปี 2556 ตั้งเป้าเป็นอำเภอสีขาวปลอดยาเสพติด เป็นชุมชนเข้มแข็งสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายแกนนำพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายของตำรวจภูธรภาค 4

ข่าว manager.co.th
---Advertisement---