728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จังหวัดเลยปลูกพืชอาหารช้างป่าภูหลวง

จังหวัดเลยปลูกพืชอาหารช้างป่าภูหลวง

จังหวัดเลยปลูกพืชอาหารช้างป่าภูหลวง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยพลตรีศักดา เปรุนาวิน ผู้บัญชาการกองพลที่ 3 ผู้บัญชาการกองสุรศักดิ์มนตรี ได้จัดโครงการฟื้นฟูอาหารช้าง และโป่งเทียม ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลาง โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอภูหลวง นายชัยณรงค์ ดูดดื่ม หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ภูหลวง คณะกรรมหอการค้าจังหวัดเลย กลุ่มทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดเลย นักเรียนนักศึกษา อำเภอภูหลวง ณ บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหินลับ บ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง ร่วมกันทำการปลูกอาหารช้าง และทำโป่งเที่ยม จังหวัดเลย

   นายชัยณรงค์ ดูดดื่ม หัวหน้าเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้มีการอนุรักษ์ช้างป่าภูหลวงไว้ ทางราชการจึงได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงตามพระราชดำริขึ้นอยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ซึ่งได้มีการจัดทำแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ช้างป่าภูหลวงให้สามารถดำรงชีวิตในธรรมชาติได้ และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงให้มีอาหารอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นการฟื้นฟูสภาพนิเวศน์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ของแม่น้ำเลย เสมือนเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดเลย
   ทั้งนี้การดำเนินงานเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ ปลูกป่า อาหารช้าง โดยมีกำลังพลจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 สนับสนุนปรับสภาพพื้นที่ ปลูกพืชอาหารช้างป่าเป็นต้นกล้วย จำนวน 1,000 หน่อ แหล่งน้ำขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 50 เมตร และมีหน่วยงาน เอกชน บริจาคเงินซื้อเกลือสำหรับการจำทำโป่งเทียม อีกจำนวน 5 แห่ง

---Advertisement---