728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / บขส.เล็งเปิดเส้นทางรถโดยสาร เลย-ไชยะบูลี-หลวงพระบาง รับอาเซียน

บขส.เล็งเปิดเส้นทางรถโดยสาร เลย-ไชยะบูลี-หลวงพระบาง รับอาเซียน

บขส.เล็งเปิดเส้นทางรถโดยสาร เลย-ไชยะบูลี-หลวงพระบาง รับอาเซียน
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย ดร.บัวคง นามมะวง รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว พร้อมคณะ 29 คนเดินทางมา เชื่อมสัมพันธไมตรีกับจังหวัดเลย โดยมีนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว การศึกษาดูงานด้านต่างๆ ที่ จ.เลย

คณะของ สปป.ลาว ป.ลาว ได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมผู้ประกอบการมาหารือ ดูงานในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ที่สะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย-ลาว บ้านนากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ และที่โรงแรมใบบุญ แกรนด์ อ.เมืองเลย จ.เลย พิพิธภัณฑ์เมืองเลย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย –วิหารเซียน คณะได้เข้าประชุมหารือร่วมกับทางจังหวัดเลย

 นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การเดินทางปัจจุบันนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวและนักลงทุนนิยมใช้เส้นทางจาก กรุงเทพฯ-สระบุรี- หล่มสัก-ด่านซ้าย-ท่าลี่-แขวงไชยะบูลี-หลวงพระบาง กันมากขึ้น เนื่องจากเป็นระยะทางใกล้ที่สุดและสะดวก เป็นถนนสี่ช่องจราจรเป็นส่วนใหญ่ ในการประชุมหารือกับทางหลวงพระบางในครั้งนี้ ต่างมีจุดหมายเดียวกันที่จะร่วมพัฒนาการค้าชายแดนมาอันดับแรก รองมือ ด้านการท่องเที่ยว การเกษตรและ การขนส่งรวมทั้งมวลรวมด้าน ผลผลิตทางการเกษตร ขนส่งผู้โดยสาร สินค้าอุปโภค-บริโภค วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการลงทุนจะกระเตื้องขึ้นเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ประกอบกับขณะนี้ทางแขวงไชยะบูลี ได้ก่อสร้างเขื่อน “เขื่อนไชยะบูลี” ขึ้น กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 8 ปี งบประมาณ 80,000-100,000 ล้านบาทไทยมีบริษัท ช.การช่างของไทยเป็นผู้ได้รับสัมปทานในการก่อสร้าง มีคนงานทั้งไทยและลาว ประมาณ 8,000 คน อุปกรณ์การก่อสร้างถูกขนส่งผ่านทาง อ.ท่าลี่ จ.เลย ร้อยละ 90-95 นอกนั้นจนส่งมาจากทางเหนือ ส่งแม่ครัวมาซื้ออาหารและสินค้าอุปโภค-บริโภคที่ห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเลยแบบวันเว้นวันไปให้แรงงานที่เขื่อน การลำเลียงแรงงานทุกสัปดาห์ๆละ กว่า 100 คน แต่ละคนมีโอกาสหยุดพักครั้งละ 10 วัน ด้านการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยก็ส่งที่โรงพยาบาลไชยะบูลี ของ ลาว และที่โรงพยาบาลเลย ของไทย

ดร.บัวคง นามมะวง รองเจ้าแขวงหลวงพระบางกล่าวว่า ชาวแขวงหลวงพระบาง มีความนิยมสินค้าจากไทย ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ เครื่องอุปโภคบริโภค และนักท่องเที่ยวที่ผ่านชายแดนไทย ตลอดจนการขนส่งลำเลียงสินค้าต่างๆ ในขณะที่มีสินค้าด้านการเกษตร เช่น งาดำ ลูกเดือย ผลิตภัณฑ์จากไม้ และกิจการด้านการท่องเที่ยว เป็นสินค้าออก

นางสาวดวงพร กลิ่นทอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด กล่าวว่า เกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งระหว่าง จ.เลย ของไทย-แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว นั้น ได้เดินทางไปทำการสำรวจและทำการศึกษาด้านต่างๆเมื่อปี 2549 จะใช้เส้นทาง เลย-ท่าลี่ สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาวฝั่งไทยและเชื่อมไปยังเมืองแก่นท้าว-แขวงไชยะบูลี-แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ระยะทาง 360 กิโลเมตร ทั้ง จ.เลยและ หลวงพระบาง ตกลงเรียบร้อยแล้วในหลักการขนส่งร่วมกัน สำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่แขวงไชยะบูลีไปยังแขวงหลวงพระบาง ก็จะแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2556 นี้ ส่วนการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 ของทั้งสองแขวงมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2557 จะเป็นเส้นทางที่สั้นในการเดินทาง ใช้รถปรับอากาศบริการประชาชนทั้งสองฝั่งได้สะดวก รวดเร็ว

---Advertisement---