728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ชาวชุมชนนาเขินประท้วงขอลอดใต้สะพาน ถ.มลิวรรณ

ชาวชุมชนนาเขินประท้วงขอลอดใต้สะพาน ถ.มลิวรรณ

ชาวชุมชนนาเขินประท้วงขอลอดใต้สะพาน ถ.มลิวรรณ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณเชิงสะพานชุมชนนาเขิน ถนนมลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ได้มีชาวชุมชนนาเขิน เทศบาลเมืองเลยประมาณ 50 คนโดยการนำของนายนิวัติ พันธุ์เมือง ประธานชุมชนนาเขิน โดยชาวบ้านได้นำป้ายเขียนข้อความประท้วงต่างๆ เช่น  “เอาสะพานคืนไปเอาถนนคืนมา” , “คลองบุ่งแสนฮาดเน่าเหม็น ไม่มีที่ระบายน้ำ” , “ชาวนาเขินไม่มีทางเข้า-ออกถนนร่วมมิตร” เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจรถูกตัดขาด หลังจากโครงการขยายถนนมลิวรรณ ของแขวงการทางเลยที่ 1

นายนิวัติ พันธุ์เมือง ประธานชุมชนนาเขิน เปิดเผยว่า ปัญหานี้เนื่องจากแขวงการทางเลยที่ 1 มาขยายถนนมลิวรรณ เพิ่มเป็นสี่ช่องจราจรและตัดถนนร่วมมิตร คร่อมคลองบุ่งแสนฮาด อันเป็นถนนที่ประชาชนชนอาศัยใช้สัญจรนานกว่า 100 ปี ทั้งนักเรียน นักศึกษาและ ประชาชนจากหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย เขตรอบนอกอาศัยเดินทางไป-มา และเพื่อการค้าทางเข้า-ออก ตลาดคลองถมแห่งใหญ่ที่สุดของเมืองเลย สร้างความลำบากเป็นอย่างมาก ทำให้การค้าการขายสะดุดลง และยังมีปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัญหาขยะที่มีการปล่อยจากถนนลงคลอง ซึ่งการออกแบบโครงการ แขวงการทางเลยที่ 1 ไม่มีการทำประชาคมถามถึงความต้องการ หรือปัญหาจากชาวบ้านก่อน ซึ่งก่อนจะทำสะพานและถนนใหม่ ประชาชนสามารถใช้รถยนต์สี่ล้อเล็ก รถจักรยานยนต์และรถจักรยานลอดใต้สะพานได้ ใช้ทางเบี่ยงขึ้น-ลงถนนมลิวรรรณเส้นนี้ได้สะดวก สิ่งที่ประชาชนต้องการมากคือให้ทำทางขึ้น-ลงถนนมลิวรรณได้เหมือนเดิม


ประธานชุมชนนาเขินกล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ประชาชนได้ร่วมยื่นหนังสือเรียกร้องไปที่จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย เทศบาลเมืองเลย และแขวงการทางเลยที่ 1 จนกระทั่งขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบกลับมา หลังจากนี้หากยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆอีก ชาวชุมชนจะเคลื่อนไหวร้องเรียนไปที่กระทรวงคมนาคม นายเจริญ แสงอรุณ รองผู้อำนวยการแขวงการทางเลยที่ 1 เปิดเผยว่า

ด้านนายเจริญ แสงอรุณ รองผู้อำนวยการแขวงการทางเลยที่ 1 ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางจังหวัดเลยโดยแขวงการทางเลยที่ 1 และนายอำเภอเมืองเลยพ ร้อมด้วยเทศบาลเมืองเลย ได้ประชุมหาทางแก้ไขแล้วเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีมติร่วมกันว่า ทางเทศบาลเมืองเลยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการทำทางช่องลอดใต้สะพานเป็นการชั่วคราว เฉพาะจักรยานยนต์และจักรยานเท่านั้น ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้นรอต้องดูว่าเทศบาลเมืองเลยว่าจะขอเวนคืนหรือไม่ ซึ่งเทศบาลเมืองเลยรับปากว่าจะไปทำความเข้าใจกับประชาชน เพราะว่าอยู่นอกเขตทางหลวงนอกความรับผิดชอบของแขวงการทางเลยที่ 1 หากดำเนินการสำเร็จ ทางแขวงการทางเลยจะเป็นผู้ออกแบบทางใต้สะพานให้ทันที


นายนิคม สุระเกต ปลัดเทศบาลเมืองเลย เปิดเผยว่า เรื่องนี้ทางเทศบาลเมืองเลยโดยกองช่างได้รีบดำเนินการ โดยลงมือสำรวจแล้ว พร้อมจะทำการเจาะถนนและขุดดินเพื่อทำถนนลาดยางใต้สะพานเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ให้ประชาชนที่ใช้รถจักรยานและจักรยานยนต์สัญจรก่อน ส่วนโครงการระยะยาวยังไม่เข้าที่ประชุมสภาเทศบาล

---Advertisement---