728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อลังการพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ ปลอดเหล้า ประจำปี 2556

อลังการพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ ปลอดเหล้า ประจำปี 2556

อลังการพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ ปลอดเหล้า ประจำปี 2556
เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 15 มิ.ย.2556 ณ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ตำบลตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนุกูล สัญฐิติเสรี ท่านรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะมาเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ ปลอดเหล้า ประจำปี 2556 โดยมีนายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอเอราวัณ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเอราวัณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชาวอำเภอเอราวัณ  นักท่องเที่ยวกว่า 50,000 คน มาร่วมงานเปิดเป็นจำนวนมาก

  นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอเอราวัณ กล่าวว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ ปลอดเหล้า ประจำปี 2556 ของชาวเอราวัณ ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น ที่พวกเราชาวอำเภอเอราวัณทุกคนมีความภาคภูมิใจ และร่วมกันจัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน และในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2556  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ครั้งนี้

เพื่อปฏิบัติตามแนวประเพณี ความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามครรลองประเพณีแล้ว จะบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล อันบังเกิดประโยชน์แก่เหล่าเกษตรกรโดยทั่วไป เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมให้เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทั้งข้าราชการ พ่อค้า องค์กรเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอื่นของอำเภอเอราวัณให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
   สำหรับรูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วย การประกวดขบวน แห่บั้งไฟจากชุมชนต่างๆ โรงเรียน เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 9 ขบวน แต่ละขบวนแห่จะมีการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น   ที่สวยงาม ส่วนในวันต่อไปจะมีการแข่งขันจุดบั้งไฟชิงรางวัล ซึ่งทั้งหมดนี้ จะก่อให้เกิดความสนุกสนาน รื่นเริง เป็นที่ประทับใจแก่คนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม

   นอกจากนี้ ในการจัดงานในครั้งนี้ อำเภอเอราวัณได้ร่วมมือกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนและการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สร้างกระแส ให้มีการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานบุญประเพณีบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ เป็นบุญบั้งไฟล้านเอราวัณปลอดเหล้า ซึ่งได้ดำเนินการติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แล้ว

   และในวันนี้สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมงานบุญบั้งไฟล้านเอราวัณด้วย ---Advertisement---