728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / สสจ.เลยเตือนโรคฉี่หนูระบาดหนัก ครึ่งปีป่วยแล้ว 35 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สสจ.เลยเตือนโรคฉี่หนูระบาดหนัก ครึ่งปีป่วยแล้ว 35 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สสจ.เลยเตือนโรคฉี่หนูระบาดหนัก ครึ่งปีป่วยแล้ว 35 ราย เสียชีวิต 1 ราย
สสจ.เมืองเลยเตือนเกษตรกรลงน้ำระวังติดเชื้อโรคฉี่หนู เผยในรอบครึ่งปีนี้มีผู้ป่วยแล้ว 35 ราย ตายแล้ว 1 พบอำเภอวังสะพุงป่วยสูงสุด

       นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนนี้อยากเตือนประชาชนให้ระวังโรคไข้ฉี่หนู โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร และผู้ที่ต้องสัมผัสกับน้ำ เพราะเริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลของงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556-3 มิถุนายน 2556 พบประชาชนในจังหวัดเลย ป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนูแล้วจำนวน 35 ราย ตาย 1 ราย
       
       โดยอำเภอวังสะพุงพบผู้ป่วยมากที่สุด 11 ราย รองลงมาคืออำเภอเชียงคาน 5 ราย อำเภอด่านซ้าย และอำเภอเมือง อำเภอละ 4 ราย
       


       สำหรับข้อมูลย้อนหลังปี 2555 ป่วย 127 ราย ตาย 1 ราย โรคฉี่หนูเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งถูกปล่อยออกมาพร้อมกับปัสสาวะของหนูหรือสัตวที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ ตามน้ำ ดินทรายที่เปียกชื้น หรือพืชผัก เชื้อสามารถไชเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังตามรอยแผล และรอยขีดข่วน เยื่อบุปาก ตา จมูก
       
       นอกจากนี้ยังสามารถไชเข้าทางผิวหนังปกติที่เปียกชุ่ม คนอาจติดโรคจากการสัมผัสเชื้อในปัสสาวะสัตว์ หรือเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อโดยตรง หรือติดโดยอ้อมขณะว่ายน้ำ แช่ในน้ำท่วมขัง หรือย่ำโคลนดิน
       
       อาการที่สำคัญคือ มีภาวะเยื่อบุตาบวมแดง กดเจ็บกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะน่อง ผื่น อาจจะพบได้หลายแบบ เช่น ผื่นแดงราบ ผื่นแดง ผื่นลมพิษ อาการเหลือง ซึ่งโรคนี้ถ้ารักษาแต่เนิ่นๆ ไม่ทำให้เสียชีวิต

ข่าว : manager.co.th
---Advertisement---