728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ผู้ว่าฯเลยเรียกประชุมด่วน หลังผู้ป่วยไข้เลือดออกตายแล้ว 6 ราย พุ่งที่ 5 ของประเทศ

ผู้ว่าฯเลยเรียกประชุมด่วน หลังผู้ป่วยไข้เลือดออกตายแล้ว 6 ราย พุ่งที่ 5 ของประเทศ

ผู้ว่าฯเลยประชุมด่วน หลังผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่งที่ 5 ของประเทศ
ผู้ว่าฯเลยเรียกประชุมเครียด สสจ.และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หลังพบไข้เลือดออกระบาดหนัก ตายแล้ว 6 คน ป่วยอีกกว่า 1,300 คน ติดอันดับที่ 5 ของประเทศ  เตรียมออกมาตรการรณรงค์ครั้งใหญ่ทั่วจังหวัด พร้อมขอให้ อบต.,เทศบาล และ อบจ.ตั้งงบประมาณซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน-สารเคมีเพิ่ม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556  ที่ศาลากลาง จ.เลย นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เชิญนายแพทย์วิวรรธน์  ก่อวิริยะกมล  นายแพทย์สาธารณสุข จ.เลย พร้อมด้วยตัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  ผู้แทนเทศบาลเมืองเลย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมด่วน เพื่อหามาตรการป้องกันและรักษาโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเลย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในส่วนของจังหวัดเลย พบการแพร่ระบาดมากในเขตอำเภอเมือง  อำเภอปากชม อำเภอด่านซ้าย และอำเภอภูกระดึง ตามลำดับ สถิติทางสาธารณสุขตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 16 มิถุนายน  2556 มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 1,313 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 6  ราย

ทั้งนี้  ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันไข้เลือดออกพร้อมกันทั่วจังหวัด  ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 โดยรวมพลังประชาชนในชุมชน  นักเรียนนักศึกษา  อาสาสมัครสาธารณสุข  เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งออกเดินทำลายแหล่งอาศัยของยุง  การทำความสะอาดที่อยู่อาศัยและแหล่งแพร่ระบาดของยุง  พ่นฉีดหมอกควันกำจัดยุง  ให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนในการป้องกันและกำจัดยุงซึ่งเป็นต้นเหตุของไข้เลือดออก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวแนะนำประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ว่า ขอให้ช่วยกันกำจัดลูกน้ำ  ทำลายยุง  ระวังป้องกันตัวไม่ให้ถูกยุงกัด  ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  ถ้าพบว่าตนเองหรือคนในบ้านเป็นไข้เกินกว่า 2 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ ในส่วนของสถานศึกษา ให้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออก เช่น ให้การบ้านนักเรียน หรือให้นักเรียนนำความรู้ไปปฏิบัติหรือไปเล่าให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติ

ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดได้ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตำบล  และเทศบาล จัดสรรงบประมาณ จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน ซึ่งขณะนี้มีใช้งานอยู่แล้ว 148 เครื่อง แต่ยังไม่เพียงพอ  รวมทั้งจัดซื้อน้ำยาเคมี เพื่อฉีดพ่นกำจัดยุง และจัดเจ้าหน้าที่ออกสนับสนุนปฏิบัติการป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน อย่างเข้มข้นด้วย

---Advertisement---