728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ผู้ช่วย รมต.กีฬาลงพื้นที่ จ.เลย หาจุดก่อสร้างสนามกีฬาประจำจังหวัดแห่งใหม่

ผู้ช่วย รมต.กีฬาลงพื้นที่ จ.เลย หาจุดก่อสร้างสนามกีฬาประจำจังหวัดแห่งใหม่

ผู้ช่วย รมต.กีฬาลงพื้นที่ จ.เลย หาจุดก่อสร้างสนามกีฬาประจำจังหวัดแห่งใหม่
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจงานด้านการกีฬาจังหวัดเลย เผยโครงการสร้างสนามกีฬากลางแห่งใหม่เพื่อพัฒนาการกีฬาของชาวเมืองเลย แต่ติดปัญหายยังหาที่ดินไม่ได้

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีนายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว ท่องเที่ยวและกีฬาจ.เลย , นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต รักษาการผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย นายโกมลศักดิ์ ไตรฟื้น นายกสมาคมกีฬา จ.เลย พร้อมคณะท่องเที่ยวและกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ผู้นำองค์กรที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเลยร่วมให้การต้อนรับและรายงานสภาพ และนำเสนอข้อมูลด้านการกีฬาตลอดจนสภาพปัญหาความต้องการของชาวเมืองเลย ซึ่งส่วนใหญ่มีความร้องการให้ภารัฐสนับสนุน ส่งเสริมด้านการสร้างสนามกีฬากลางประจำจังหวัดแห่งใหม่ ให้ได้มาตรฐาน การผลักดันโครงการเพื่ยกระดับการกีฬา จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามกิจกรรม นโยบายที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนา ด้านการกีฬาในท้องถิ่น ทั้งระดับยุวชน เยาวชนและประชาชน เพื่อมีสนามฝึกกีฬาสนามแข่งขันที่ดีมีมาตรฐานรองรับการจัดแข่งขันกีฬาทุกประเภทในระดับต่างๆภายในประเทศ

จากนั้นนายสมบัติพร้อมคณะเดินทางไปตรวจสถานที่ก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดเลยแห่งใหม่ที่ชุมชนกกม่วงชี ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า การที่ทางราชการหน่วยงานด้านกีฬาตลอดจนผู้นำผู้บริหารองค์กรด้านกีฬายกโครงการและกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆ นั้น เป็นสิ่งที่ดีเพื่อจะได้มีการพัฒนาการกีฬาของชาติ ทั้งนี้ต้องจัดทำเป็นแบบแผน หรือโครงการ นั้น ๆเพื่อจะได้เป็นข้อมูลจะได้นำสู่การประชุมพิจารณาดำเนินการต่อไปได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของท้องถิ่นด้วย ทราบว่า จ.เลย มีการพัฒนาด้านกีฬาสูงขึ้นในช่วงปีหลัง ๆมานี้ แต่ยังขาดองค์ประกอบหลายอย่าง

ในการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อดูงานที่เกี่ยวกับการกีฬา การพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนจากภาคส่วนไหนบ้าง การกีฬาจังหวัดเลยมีปัญหาอุปสรรคด้านไหนบ้าง รวมทั้งความต้องการสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ที่มีมาตรฐานด้วย ซึ่งสนามกีฬาแห่งใหม่นี้ ทราบว่า จ.เลยยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและโครงการลงมาเนื่องจากยังติดขัดอยู่ที่พื้นที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในด้านเนื้อที่ และด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องที่ทางรัฐบาลตั้งไว้ เพราะต้องใช้เนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 150 ไร่ ภาครัฐจึงจะอนุมัติการจัดสร้างและอนุมัติงบประมาณหลายร้อยล้านบาทเพื่อมาดำเนินการส่วนจะได้สร้างหรือไม่ เมื่อไร ที่ไหน นั้น เรื่องนี้ต้องดูพื้นที่ว่าเพียงพอหรือไม่เหมาะสมหรือยัง รวมถึงผลกระทบต้องมีน้อยที่สุดและมีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ที่อาจมีขึ้นตามมาและระบบบริหารจัดการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องก่อน
---Advertisement---