728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ทหารพรานที่ 21 ฝึกสุนัขค้นยาเสพติด

ทหารพรานที่ 21 ฝึกสุนัขค้นยาเสพติด

ทหารพรานที่ 21 ฝึกสุนัขค้นยาเสพติด
กรมทหารพรานที่ 21 ฝึกทบทวนสุนัขดมกลิ่นค้นหายาเสพติด แสดงความสามารถให้ประชาชนรับชม พร้อมเป็นกำลังสำคัญช่วยสกัดกั้นยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน

       วันนี้ (3 ก.ค.) ที่สวนสาธารณะ จ.เลย พ.อ.มงคล หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21 เป็นประธานการฝึกทบทวนชุดสุนัขดมกลิ่นค้นหายาเสพติด และจัดแสดงความสามารถของสุนัขทหารให้ประชาชน นักเรียน และผู้ที่สนใจได้รับชม
       
       พ.อ.มงคลกล่าวว่า กรมพรานที่ 21 ได้รับมอบภารกิจการป้องกันชายแดน ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 6 อำเภอ ประกอบด้วย นาแห้ว ด่านซ้าย ภูเรือ ท่าลี่ เชียงคาน และปากชม มีลำน้ำเหือง และลำน้ำแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย-ลาว ความยาว 233 กิโลเมตร ดังนั้น เพื่อให้การสกัดกั้นยาเสพติดบังเกิดผลมากที่สุด ปี 2546 พ.อ.กนก ภู่ม่วง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21 สมัยนั้นจึงได้ฝึกทบทวนชุดสุนัขดมกลิ่นค้นหายาเสพติดเพื่อใช้งานของหน่วยเอง และสนับสนุนหน่วยงานอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ
       

       ด้าน ร.ท.สมสุข ชาจันทร์ หัวหน้าผู้ฝึกชุดสุนัข กล่าวว่า กรมพรานที่ 21 ได้ฝึกทบทวนชุดสุนัขดมกลิ่นค้นหายาเสพติดขึ้น ซึ่งจะมีท่าฝึกสุนัข 2 ลักษณะ คือ การฝึกสุนัขเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นในสายจูง และการฝึกสุนัขเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นนอกสายจูง และฝึกในท่าต่างๆ เช่น ท่าตรง ซ้ายหัน ขวาหัน กลับหลังหัน หมอบ ท่านั่งในสายจูง ท่าทางข้างสุดสายจูงให้สุนัขคอย ท่าทางหน้าสุดสายจูงให้สุนัขคอย ท่านอกสายจูงสั่งสุนัขมาหมอบคอยระหว่างทาง เรียกสุนัขมานั่งคอยระหว่างทาง ให้สุนัขค้นหายาเสพติดในกล่องสัมภาระ และการแสดงสุนัขกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง

ข่าวจาก manager.co.th
---Advertisement---