728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / งานบุญหลวง อ.ด่านซ้าย 56 เปิดแล้ว นักท่องเที่ยวกว่า 40,000 คน ชมขบวนแห่ผีตาโขนแน่น

งานบุญหลวง อ.ด่านซ้าย 56 เปิดแล้ว นักท่องเที่ยวกว่า 40,000 คน ชมขบวนแห่ผีตาโขนแน่น

งานบุญหลวง อ.ด่านซ้าย 56 เปิดแล้ว นักท่องเที่ยวกว่า 40,000 คน ชมขบวนแห่ผีตาโขนแน่น
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  ที่หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย  จ.เลย  นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  ส.ส.เลย เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี 2556   จัดโดยอำเภอด่านซ้าย  เทศบาลตำบลด่านซ้าย  เทศบาลตำบลศรีสองรัก  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย   บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก  มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 40,000 คน

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต, พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม, ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน, พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส, ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง, พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน, พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง, งานแฮนด์เมด, งานหัตถกรรม, งานศิลปะ และงานไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ จากชาวด่านซ้ายและชาวจังหวัดเลย พร้อมด้วยการแสดงดนตรีและแสดงโชว์จากกลุ่มเยาวชน, มหกรรมศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย, กิจกรรม “กิน อยู่ อย่างคนด่านซ้าย” รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านของชาวอำเภอด่านซ้ายอีกด้วย

การจัดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของอำเภอด่านซ้าย  เป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่น โดยรวมเอา “งานบุญพระเวส” (ฮีตเดือนสี่) และ “งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าใว้เป็นงานบุญเดียวกัน งานบุญพระเวสนั้นเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือว่าได้รับอนิสงส์แรงกล้าบันดาลให้พบพระศรีอริยเมตไตรย์ในชาติหน้า ส่วนงานบุญบั้งไฟเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อบูชาอารักษ์หลักเมืองและถือเป็นประเพณีการแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล และในงานบุญนี้จะมี “ผีตาโขน” ทั้งน้อยใหญ่หลายร้อยตัวออกมาวาดลวดลาย สร้างสีสันในขบวนแห่ทั่วเมืองด่านซ้าย.

---Advertisement---