728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดปิดถนนเข้าเหมืองทองทำบุญต่อชะตา 3 ภู

กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดปิดถนนเข้าเหมืองทองทำบุญต่อชะตา 3 ภู

กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดปิดถนนเข้าเหมืองทองทำบุญต่อชะตา 3 ภู
   เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 5 กันยายน 2556 บริเวณสี่แยกบ้านนาหนองบงหมู่ 3 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย  ชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดจำนวน 300 คน จาก 6 หมู่บ้านรอบเหมืองทองคำบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ประกอบ บ้านกกสะทอน  บ้านนาหนองบง บ้านแก่งหิน บ้านโนผาพุงพัฒนา และบ้านภูทับฟ้าพัฒนา ปิดถนนร่วมกันทำบุญตักบาตร จัดงาน “ ทำบุญภูทับฟ้า ต่อชะตาภูซำป่าบอน หาบคอนภูเหล็ก”  เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงสิทธิชุมชนในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และประกาศคัดค้านการขยายเหมืองทองในพื้นที่จังหวัดเลย โดยในงานจะมีพิธีทางศาสนา เวทีถกปัญหาเหมืองทองคำกับชุมชน และการแสดงของกลุ่มชาวบ้านและเครือข่าย

   นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์แกนนำกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด กล่าวว่า ทางชาวบ้านได้แจ้งให้ทางอำเภอทราบล่วงหน้า และได้ปิดประกาศตรงทางเข้าเหมืองทองแล้ว การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการทำบุญร่วมกันของ 6 หมู่บ้าน เพื่อร่วมกันต่อชะตา 3 ภู คือ ภูทับฟ้า ภูซำป่าบอน และภูเหล็ก ที่บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ได้รับสัมปทานเข้ามาทำเหมืองทองคำ คนโบราณแถบนี้ ถือว่าทำลายทรัพยากร ทำลายป่าไม้ วึ่งเป็นที่สิงสถิตของจ้าวป่า จ้าวเขา ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน ชาวบ้านทำให้กับป่าที่นับถือทุกป่า ตั้งแต่ปี 2538 ที่บริษัททุ่งคำจำกัด เริ่มดำเนินกิจการในพื้นที่ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง มีรายงานถึงการปนเปื้อนของสารเคมีเป็นพิษ ไซยาไนด์ และโลหะหนักหลายชนิด ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมของชุมชน 6 หมู่บ้านรอบเหมืองทอง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของชุมชนรอบเหมืองมาโดยตลอด เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา เกิดเหตุคันเขื่อนบ่อเก็บกักหางแร่ที่มีไซยาไนด์ปนเปื้อนจำนวนมากและเป็นส่วนหนึ่งของโรงประกอบโลหะกรรมพังลง ยิ่งย้ำความกังวลของชุมชนต่อมาตรฐานและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ หากมีการขยายพื้นที่ทำเหมืองแร่หมายความว่าจะมีการนำแร่จำนวนมากขึ้นเข้าไปยังโรงประกอบโลหะกรรมและมีน้ำเสียปนเปื้อนจำนวนมากขึ้นในบ่อที่มีปัญหาดังกล่าว


   ด้านนายสมัย ภักดิ์มี อดีต ส.อบต.เขาหลวง แกนนนำอีกผู้หนึ่ง หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนา ได้อ่านแถลงการณ์ว่าจะคัดค้านการเปิดประทานบัตรแปลงใหม่ ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ซึ่งที่ผ่านมา ชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดได้ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตลอด แต่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง  แม้จะมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ว่า “ให้กระทรวงอุตสาหกรรมชะลอการขยายพื้นที่ใหม่หรือการขอประทานบัตร ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด แปลงที่ 104/2538 และแปลงอื่น ๆ ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ข้อสรุปของสาเหตุการเกิดสารปนเปื้อน ผลการประเมินความคุ้มค่าของฐานทรัพยากรธรรมชาติและค่าภาคหลวงแร่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และผลการประเมินผลด้านสุขภาพ หรือ HIA” แต่มติดังกล่าวก็ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง จนล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาชาวบ้านทนความเฉื่อยชาของหน่วยงานรัฐไม่ไหว ประกาศระเบียบชุมชนควบคุมน้ำหนักบรรทุกที่ใช้ถนนของชุมชน บรรทุกไม่ให้เกิน 15 ตัน และห้ามการนำเข้าสารเคมีอันตรายเข้าเขตชุมชน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันตนเองจากผลกระทบจากกิจกรรมของเหมือง

   ด้านพนักงานเหมืองทองรายหนึ่ง จะพยายามเข้ามาต่อรองกับชาวบ้านว่าขอให้เปิดเส้นทาง เพื่อให้พนักงานเข้าไปทำงาน แต่ได้การปฏิเสธจากชาวบ้าน และได้ให้ผ่านทาง จึงให้พนักงานหยุดทำงานเปนเวลา 3 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกัน ระหว่างพนักงานเหมืองกับชาวบ้าน 

ขอบคุณข่าวจาก: สื่ออิสระเลย 
---Advertisement---