728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จังหวัดเลย เปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

จังหวัดเลย เปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ


จังหวัดเลย เปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวห้วยกระทิง ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย ได้มีพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ มีนายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีนายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบล มูลนิธิ อปพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ กว่า 200 คน

 นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย กล่าวว่าจังหวัดเลย มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง และมีแม่น้ำเลย ซึ้งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเลย ซึ้งไหลผ่านหลายอำเภอของจังหวัดเลย กอปรกับมีแหล่งท่องเที่ยวทางนื้ที่สามารถเรียกนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงอ่างเก็บน้ำในจังหวัด เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ห้วยกระทิง ซึ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อของจังหวัดเลย

   ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มาพักผ่อนและเล่นน้ำ ซึ้งมักประสบอุบัติเหตุเป็นประจำทุกปี นอกจากปัญหาที่พบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยังขาดความรู้และทักษะที่เพียงพอ ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นสาเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มขึ้น และยังสะท้อนให้เห็นว่าระบบการช่วยเหลือและการกู้ชีพ ยังไม่มีประสิทธิ์ภาพเท่าที่ควร

   จังหวัดเลย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย จึงได้เล็งเห็น ความสำคัญ ของความปลอดภัยและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วน สามารถช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชาการเหตุการณ์และประสิทธิภาพ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฎิบัติงาน---Advertisement---