728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ชลประทานเลยติดโทรมาตรเช็กระดับน้ำเตือนภัยประชาชน

ชลประทานเลยติดโทรมาตรเช็กระดับน้ำเตือนภัยประชาชน


ชลประทานเลยติดโทรมาตรเช็กระดับน้ำเตือนภัยประชาชน
ชลประทานจังหวัดเลยห่วงน้ำท่วมพื้นที่ตัวเมืองเลยหลังฝนตกหนักต่อเนื่อง จัดตั้งโครงการศึกษาวางระบบติดตั้งโทรมาตร หวังพยากรณ์และเตือนภัยชาวบ้านริมแม่น้ำเลย ล่าสุดอยู่ระหว่างทดสอบระบบเพื่อความแม่นยำต่อการพยากรณ์

       นายุทธนา กองถวิล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย กล่าวว่า ในระยะนี้มีพายุพาดผ่านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเลย ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอาจเอ่อล้นท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำ โดยเฉพาะแม่น้ำเลยที่ไหลผ่านตัวเมืองเลย โดยทางกรมชลประทาน ได้จัดโครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตร เพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำเลยมุ่งเตือนภัยถึงระดับน้ำที่อาจท่วมพื้นที่เกษตร ที่อยู่อาศัยของประชาชนที่พักอาศัยริมน้ำ
       


       ทั้งนี้ โครงข่ายระบบโทรมาตรลุ่มน้ำเลยมีองค์ประกอบ คือ สถานีหลัก ทำหน้าที่ควบคุมระบบโทรมาตรของลุ่มน้ำเลยผ่านเครือข่ายระบบสื่อสาร จัดเก็บข้อมูลตรวจวัดต่างๆ พร้อมทั้งประมวลผลในระบบตัดสินใจและแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่ห้องควบคุมระบบโทรมาตร ส่วนสถานีหลักย่อยทำหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วยสำนักชลประทานที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และโครงการชลประทานเลย ที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย
       
       นอกจากนี้ยังมีสถานีสนาม ทำหน้าที่ตรวจวัดข้อมูลต่างๆ และส่งข้อมูลไปยังสถานีหลักเพื่อจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลจำนวน 14 สถานี ประกอบด้วยสถานีวัดปริมาณน้ำฝน 4 สถานี และสถานีวัดปริมาณน้ำฝนและวัดระดับน้ำ 10 สถานี โดยใช้เครือข่ายสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังติดตั้งป้ายไฟวิ่งที่หน้าเทศบาลเมืองเลย เพื่อเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ขณะนี้อยู่ในระหว่างทดสอบระบบเพื่อความแม่นยำในการพยากรณ์

---Advertisement---