728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จังหวัดเลย ปล่อยขบวนปั่นจักรยานต่อต้านคอร์รัปชั่น

จังหวัดเลย ปล่อยขบวนปั่นจักรยานต่อต้านคอร์รัปชั่น

จังหวัดเลย ปล่อยขบวนปั่นจักรยานต่อต้านคอร์รัปชั่น
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ที่สมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย   นายฐานิศร์  น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานปล่อยขบวนปั่นจักรยานต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti Corruption)  จัดโดยหอการค้าจังหวัดเลย ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดเลย  เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่น  6 กันยายน 2556  โดยมีนักปั่นจักรยาน ทั่วทั้งจังหวัดเลย และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คัน  โดยใช้เส้นทางไปตามถนนรอบเขตเทศบาลเมืองเลย ระยะทาง 13 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกตระหนักถึงปัญหาการคอรัปชั่นในบ้านเมือง

นายวสันต์  แก้วศิริบัณฑิต ประธานหอการค้าจังหวัดเลย กล่าวว่า ตามนโยบายของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศที่มีนโยบายเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  มีภาคีเครือข่ายรวมทั้งสิ้น 47 องค์กร เดินหน้าต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จัดงานสัมมนา " ต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย" เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนได้รับทราบสถานการณ์และผลกระทบจากปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศไทย พร้อมระดมความคิดเห็นเรื่อง " แนวทางความร่วมมือในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น" จากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทยให้ยั่งยืนสืบต่อไป โดยได้กำหนดให้วันที่ 6 กันยายน ของทุกปีให้เป็นวันรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ขอบคุณข่าวจาก : เลยไทม์
---Advertisement---