728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ผู้ว่าฯ เลย ให้กำลังใจศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ อ.ท่าลี่

ผู้ว่าฯ เลย ให้กำลังใจศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ อ.ท่าลี่


ผู้ว่าฯ เลย ให้กำลังใจศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ อ.ท่าลี่
       วันนี้(18ต.ค.)นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวหนองผือ จังหวัดเลย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ศรีรัศมิ์ พระวรชายา บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย

       โดยคณะกรรมการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวระดับจังหวัด จัดให้เป็นตำบลสายใยรักแห่งครอบครัว อับดับ 1 ในจังหวัดเลย ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการ จ.เลย และคณะได้ชมการแสดง เต้นบาร์สโลบ ที่ได้รับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจาก สปป.ลาว และเยี่ยมกลุ่มจักสานของผู้สูงวัย กลุ่มสตรีแม่บ้าน จัดทำกระเป๋าผ้า กลุ่มเยาวชนฝึกเล่นดนตรีสากล เป็นการดำเนินการตาม 5 แนวคิด
       


       นายพีรพล เปล่งเกียรติกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 53 จังหวัดเลย เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นความต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นวงจร ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก วัยพ่อแม่ วัยปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อเป็นการบูรณาการ การดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการให้บริการประชาชนแบบองค์รวม เพื่อสร้างรูปแบบตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานตามโครงการสายใยรักแห่งครบครัวก่อนจะขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

---Advertisement---