728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ทางหลวงบรรจุในแผนงบปี 57 สร้างถนนหน้า ม.เลย 4 เป็น 6 เลน

ทางหลวงบรรจุในแผนงบปี 57 สร้างถนนหน้า ม.เลย 4 เป็น 6 เลน


ทางหลวงบรรจุในแผนงบปี 57 สร้างถนนหน้า ม.เลย 4 เป็น 6 เลน
จากกรณีปัญหาจราจรถนนหน้ามหาวิทยาลับราชภัฏเลย  ทางหลวงหมายเลข 201 จังหวัดเลย ช่วงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นหนึ่งในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง กรมทางหลวง แขวงการทางเลยที่ 1 จึงได้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการแก้ไข เนื่องจากถนนสายนี้ นักศึกษาที่ออกจากมหาวิทยาลัย ไปยูเทิร์น ซึ่งมันเป็นระยะกระชั้นชิด ทำให้นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

        เรื่องนี้ กรมทางหลวงได้มีโครงการที่จะแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง โครงการนี้ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนของงบประมาณปี 2557 ลักษณะโครงการเป็นรูปแบบการมี สี่แยกไฟแดงเพิ่มขึ้นมา และเพิ่มช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร จะทำให้การสัญจรไปมาสะดวก และมีความปลอดภัยมากขึ้น สำหรับโครงการนี้คาดว่าจะก่อสร้างประมาณเดือนมกราคม 2557 ดร.สมเกียรติ เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงการทางเลยที่ 1 กรมทางหลวง กล่าว


       ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า บริเวณหน้าม.ราชภัฏเลย เป็นบริเวณที่มีการจราจรแออัด ภาคเช้า ภาคกลางวัน ภาคเย็น เพราะฉะนั้น ในแต่ละวันก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาก ผมในนามของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นักศึกษา ประชาชนทุกคน ก็ต้องขอขอบคุณกรมทางหลวง ท่านผุ้อำนวยการแขวงการทางเลยที่ 1 ที่ได้อนุเคราะห์งบประมาณ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นบริเวณนี้

ด้านตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าววว่า ขอขอบคุณ กรมทางหลวงและแขวงการทางเลยที่ 1 นะคะ ที่จะมาช่วยปรับปรุงถนน ที่จะให้พวกเราชาวราชภัฏเลย

1586 สายด่วนกรมทางหลวง 
www.doh.go.th E-Mail : [email protected]
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลับราชภัฏเลย
---Advertisement---