728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ทหารพร้อมชาวเมืองเลยร่วมขุดลอกผักตบชวาในหนองน้ำวัดเลยหลง

ทหารพร้อมชาวเมืองเลยร่วมขุดลอกผักตบชวาในหนองน้ำวัดเลยหลง


ทหารพร้อมชาวเมืองเลยร่วมขุดลอกผักตบชวาในหนองน้ำวัดเลยหลง
จังหวัดทหารบกเลย พร้อมด้วยกำลังทหาร ชาวบ้าน และเทศบาลเมืองเลย ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกผักตบชวา พัฒนาหนองน้ำสาธารณะภายในวัดเลยหลง ซึ่งก่อนหน้าเคยเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย จนปลาตายเกลื่อน

       วันนี้ (17ต.ค.56) ที่วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) อำเภอเมือง จังหวัดเลย จากจังหวัดทหารบกเลย พร้อมด้วยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกเลย นำกำลังทหารกว่า 40 นาย เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ชาวบ้าน นำเครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษ ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาหนองน้ำสาธารณะ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างทั้งบุคลากร เครื่องมือ มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้
       
       นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับหนองน้ำสาธารณะใจกลางเทศบาลเมืองเลย มีการปล่อยน้ำจากตลาด ร้านค้า บ้านพักในเขตเทศบาลเมืองเลย ไหลลงสู่หนองน้ำภายในวัดเลยหลง แหล่งรับน้ำขนาดใหญ่รอบวัดเลยหลง ประกอบมีผักตบชวาจำนวนมากทับถม จึงส่งผลกระทบให้น้ำเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็นและปลาตาย
       


       เทศบาลเมืองเลย จึงจัดโครงการเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยนำกำลังจากหน่วยงานต่างๆมาช่วยกำจัดผักตบชวา กำจัดวัชพืชในน้ำและริมตลิ่ง ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวนั้น ต้องประสานกับทางวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบมาประชุมหาทางแก้ไข เนื่องจากหนองน้ำแห่งนี้มีความกว้างและยาวพอสมควรต้องใช้งบประมาณที่สูงมากมาดำเนินการ
---Advertisement---