728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เปิดภูกระดึงวันแรกบรรยากาศเริ่มคึกคัก

เปิดภูกระดึงวันแรกบรรยากาศเริ่มคึกคัก


เปิดภูกระดึงวันแรกบรรยากาศเริ่มคึกคัก
เลย 1 ต.ค.- วันนี้เป็นวันแรกที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว หลังปิดให้บริการนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ โดยมีนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกกว่า 100 คน เดินทางเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยวบนยอดภูกระดึง

นายฑิตศักดิ์ สุริยาชัยวัฒนะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวว่า ภูกระดึงเป็นขุนเขามหัศจรรย์แห่งเมืองเลยด้วยสัณฐานหินทรายที่มียอดตัดเรียบ จุดสูงสุดสูง 1,316 เมตร อุดมไปด้วยทุ่งหญ้าในป่าสน มีหน้าผาที่สวยงามหลายแห่ง เช่น ผานกแอ่น ผาหมากดูก และผาหล่มสักที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของภูกระดึง ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย สำหรับบรรยากาศวันเปิดภูกระดึงเป็นวันแรก นักท่องเที่ยวยังมีจำนวนน้อยประมาณ 100 คน และมาเจอกับสภาพอากาศฝนตกตลอดทั้งวัน ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคบ้างในการท่องเที่ยวและการเดินขึ้นไปชมความสวย ของยอดภูกระดึง

---Advertisement---