728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , สสจ.เลย ช่วงหน้าหนาวกินเนื้อย่าง หมูย่างอย่างไรให้ปลอดภัย

สสจ.เลย ช่วงหน้าหนาวกินเนื้อย่าง หมูย่างอย่างไรให้ปลอดภัยสสจ.เลย ช่วงหน้าหนาวกินเนื้อย่าง หมูย่างอย่างไรให้ปลอดภัย
นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  กล่าวว่า เนื่องจากช่วงนี้จังหวัดเลยอาการเริ่มหนาวเย็น การรับประทานเนื้อย่าง หมูย่าง จึงเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น จึงขอเตือนมายังประชาชนให้เลือกร้านที่น่าไว้วางใจเท่านั้น ในการรับประทาน  เนื่องจากผู้ประกอบการร้านค้าบางแห่งไม่ห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภค อาจใช้น้ำยาที่เป็นอันตราย เช่น ฟอร์มาลีน น้ำยาล้างห้องน้ำ มาแช่เนื้อปลาหมึก หรือใช้ล้างเนื้อสัตว์ต่างๆ การล้างภาชนะก็ไม่สะอาดเพียงพอ เป็นต้น 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว สสจ.เลยจคงเตือนผู้รับประทานเนื้อย่างหมู่ย่าง ต้องคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของตนเอง โดยสังเกตเนื้อสัตว์ เนื้อปลา ที่นำมาย่าง ต้องมีสีไม่แดงจัดเกินไป สีผิว  ต้องสม่ำเสมอ ไม่มีลักษณะเม็ดสาคูฝังในเนื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงพยาธิต่างๆ ในเนื้อเหล่านั้น การย่างต้องย่างให้สุกเสมอกัน ไม่ควรย่างรับประทานแบบสุกๆ ดิบๆ เพราะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิ เช่น พยาธิใบไม้ในตับ พยาธิตืดหมู-ตืดวัว ถ้าป่วยแล้วอาจถึงแก่ชีวิตได้ และต้องไม่ย่างจนเกรียมเกินไป เพราะจะมีสารก่อมะเร็ง ทำให้สะสมในร่างกายได้ รวมทั้งควรระมัดระวังไฟไหม้ โดยเฉพาะใน   เด็กเล็กๆ และผู้สูงอายุ       

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวย้ำอีกว่า หากผู้บริโภคสงสัยสามารถนำตัวอย่างส่งตรวจที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย หรือโรงพยาบาลชุมชนได้ทุกแห่ง ซึ่งให้บริการตรวจสารปนเปื้อนอาหาร ๕ ชนิดฟรี คือ สารบอแร็กซ์ สารกันรา สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ยกเว้นสารเร่งเนื้อแดง ต้องส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์โดยผู้ส่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง  

---Advertisement---