728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เลยรณรงค์ทำความสะอาดพร้อมรับนักท่องเที่ยว

เลยรณรงค์ทำความสะอาดพร้อมรับนักท่องเที่ยว


เลยรณรงค์ทำความสะอาดพร้อมรับนักท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. นายวิโรจน์ จิระรังสรรค์ ผวจ.เลย เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ชาว จ.เลยถือเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวประจำปี ซึ่งจังหวัดมีศักยภาพด้านสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ภูกระดึง ภูหลวง ภูเรือ และเมืองเก่าเชียงคาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ให้เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดเลยในช่วงฤดูหนาวปีนี้ 

จังหวัดจึงได้วางกลยุทธ์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยจะเริ่มจากกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดถนน และชุมชน รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงได้ร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา องค์กรการกุศล และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด กำหนดเริ่มกิจกรรมในวันที่ 23 ต.ค. พร้อมกันทุกอำเภอ ทั้ง 14 อำเภอ


ทั้งนี้จากข้อมูลสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า ในปี 2555 จ.เลย มีผู้เข้ามาเยือนรวม 1,365,772 คน เป็นชาวไทย 1,334,491 คน ชาวต่างประเทศ 31,281 คน สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดประมาณ 2,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 23 

---Advertisement---