728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , กรมพละศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินตะกร้อฟุตบอลที่เลย

กรมพละศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินตะกร้อฟุตบอลที่เลย


กรมพละศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินตะกร้อฟุตบอลที่เลย
   เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 26 ตุลาคม 2556 ที่ห้องประชุมโรงแรมเลยพาวิลเลียม อ.เมืองเลย จ.เลย ทางกรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา โดยสถาบันพัฒนาบุคลาบุคลากรการพลศึกษา และการกีฬา ได้จัดการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และเชปัดตะกร้อ โดยมีผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ทั้งผู้ตัดสินฟุตและเซปัดตะกร้อจำนวน 70 คน จากจังหวัดต่างๆมาเข้าอบรม ใช้เวลาในการอบรมจำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2556 โดยมีนายชาญวิทย์ ผลชีวิล รองอธิบดีกรมพลศึกษามาเป็นประธานเปิด

   การจัดการอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากกรมพละศึกษามีภารกิจในการสร้างความสุขแก่ประชาชน สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ เพราะฉะนั้นตามภารกิจที่กรมพละศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างความสุขให้แก่ประชาชนนั้น กรมพละศึกษาอย่างเดียวไม่สามารถปฎิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปได้ นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ต้องสร้างเครือข่าย ซึ่งเครือข่ายที่ต้องการสุดคือบุคลากรที่อยู่ในท้องถิ่นและภูมิภาค ด้วยความตระหนักของกรมพละศึกษาในส่วนนี้เอง ทำให้ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทางพละศึกษาและการกีฬา จึงได้ดำเนินการจัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล เชปัดตะกร้อขึ้นในครั้งนี้
     วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและเซปัดตะกร้อ ให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการการเพิ่มจำนวนผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และเซปัดตะกร้อให้มากขึ้น ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นโครงการแรกของกรมพละศึกษา โดยอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

---Advertisement---