728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , คุมประพฤติจังหวัดเลย จัดโครงการเอาชนะยาเสพติด อ.ท่าลี่

คุมประพฤติจังหวัดเลย จัดโครงการเอาชนะยาเสพติด อ.ท่าลี่


คุมประพฤติจังหวัดเลย จัดโครงการเอาชนะยาเสพติด อ.ท่าลี่
วันที่  ๙  ตุลาคม ๒๕๕๖  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย นำโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจกรรมชุมชนและเครือข่ายและกลุ่มสอดส่องฟื้นฟูฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ  ร่วมปฏิบัติงานโครงการพลังครอบครัว พลังชุมชน พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดจังหวัดเลย ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 

 โดยมีกิจกรรมการรับรายงานตัวทุกภารกิจ พร้อมการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด การอบรมให้ความรู้  คำแนะนำตักเตือนจากพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๙๐   คน  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลท่าลี่  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าลี่เป็นอย่างดี 

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย นำโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจกรรมชุมชนและเครือข่ายและกลุ่มสอดส่องฟื้นฟูฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมปฏิบัติงานโครงการพลังครอบครัว พลังชุมชน พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดจังหวัดเลย ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ โดยมีกิจกรรมการรับรายงานตัวทุกภารกิจ พร้อมการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด การอบรมให้ความรู้ คำแนะนำตักเตือนจากพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๙๐ คน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลท่าลี่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าลี่เป็นอย่างดี

ข่าว : กรมคุมประพฤติ
---Advertisement---