728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ชูแหล่งเที่ยวธรรมชาติ ดันกระเช้าขึ้นภูกระดึง

ชูแหล่งเที่ยวธรรมชาติ ดันกระเช้าขึ้นภูกระดึง


ชูแหล่งเที่ยวธรรมชาติ ดันกระเช้าขึ้นภูกระดึง
ชูแหล่งเที่ยวธรรมชาติ ดันกระเช้าขึ้นภูกระดึง : คอลัมน์คนดังท้องถิ่น : โดย...นักข่าวชาวบ้าน
                เลยเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนสุดของภาคอีสาน มีเขตติดต่อกับ สปป.ลาว มีแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงกั้นพรมแดน มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งเชียงคาน ภูเรือ ภูกระดึง และอื่นๆ จ.เลย กำลังพัฒนาสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว โดยของบพัฒนาเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะการตัดถนนหลายสายให้เป็น 4 ช่องจราจร ทั้งทางเชื่อมเมืองเลยไปท่าลี่ไปยัง สปป.ลาวและจากตัวเมืองไปเมืองท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงอย่างเชียงคาน ปัจจุบันมีนายธนาวุฒิ ทิมสุวรณ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

                "ธนาวุฒิ ทิมสุวรณ" นายก อบจ.เลย บอกว่า แม้เลยจะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งชูเป็นจุดขายจนสร้างเม็ดเงินเข้าจังหวัดจำนวนมากในแต่ละปี ทั้งอุทยานแห่งชาติภูเรือที่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่ ซึ่งติดกับประเทศลาว มีลักษณะยอดภูคล้ายเรือใหญ่ที่ธรรมชาติปั้นแต่ง ชาวบ้านเรียก "กว้านสมอ" รอบๆ เต็มไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยฝ้าหมอกแผ่เต็มพื้นที่กว่า 120.84 ตารางกิโลเมตร

                ส่วนเมืองเชียงคานชุมชนที่คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมายาวนานกว่า 100 ปี โดยเสน่ห์ของเมืองนี้คือบ้านไม้เก่าๆ ร้านกาแฟ มุมหนังสือเล็กๆ เงียบสงบและเลียบเลาะไปตามแนวลำน้ำโขง มีมุมผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่จนเกิดเป็นเสน่ห์และความลงตัวในแบบฉบับของเชียงคาน อีกทั้งแก่งคุดคู้ สวนหินผางาม คุนหมิง-กุ้ยหลินเมืองเลย สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเมืองเชียงคานที่คาดว่าจะโตอย่างรวดเร็วในไม่ช้า
                นายก อบจ.เลย บอกอีกว่า อบจ.ต้องการทำโครงการกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ที่มีการศึกษาแนวทางการบริหารมานานนับสิบปีแต่ชะลอไว้เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการต่อต้านจากองค์กรเอกชน โครงการนี้หากเป็นไปได้ก็จะเป็นทางเลือกที่ว่าด้วยความเสมอภาคของคนทุกกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันถ้านักท่องเที่ยวขึ้นไปมาก ที่พักรับไม่ไหว มีปัญหากับธรรมชาติ ปัญหารบกวนสัตว์ป่า แต่ถ้ามีกระเช้าขึ้นลงสะดวกจะแก้ปัญหานี้ได้และที่สำคัญจะเกิดการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นทั้งจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง 

                ซึ่ง อบจ.สามารถทำได้โดยจะเปิดให้มีการซื้อหุ้นประชาชนถือหุ้นอย่างกว้างขวาง ชาวเลยต้องร่วมกันสนับสนุนถ้าต้องการพัฒนาจังหวัด พัฒนาการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ ให้ร่วมกันขายความดั้งเดิมประเพณีวัฒนธรรม ความสวยงามธรรมชาติ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้าเลยนับล้านๆ คนต่อปี ซึ่งหมายถึงเม็ดเงินสู่ จ.เลย นับพันล้านบาท
...........................
(ชูแหล่งเที่ยวธรรมชาติ ดันกระเช้าขึ้นภูกระดึง : คอลัมน์คนดังท้องถิ่น : โดย...นักข่าวชาวบ้าน) 


---Advertisement---