728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , คุมประพฤติ จ.เลย จัดโครงการพลังครอบครัว พลังชุมชนฯ อ.ผาขาว

คุมประพฤติ จ.เลย จัดโครงการพลังครอบครัว พลังชุมชนฯ อ.ผาขาว


คุมประพฤติ จ.เลย จัดโครงการพลังครอบครัว พลังชุมชนฯ อ.ผาขาว
วันที่  ๒๑  ตุลาคม ๒๕๕๖  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย นำโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจกรรมชุมชนและเครือข่ายและกลุ่มสอดส่องฟื้นฟูฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ  ร่วมปฏิบัติงานโครงการพลังครอบครัว พลังชุมชน พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดจังหวัดเลย ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอผาขาว  โดยมีกิจกรรมการรับรายงานตัวทุกภารกิจ พร้อมการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด การอบรมให้ความรู้  คำแนะนำตักเตือนจากพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร 

             คุมประพฤติ  การให้ความรู้ โทษภัยเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษจากสาธารณอำเภอผาขาว  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน     ๖๕  คน  โดยได้รับเกียรติจากนายวิกรม  นามมี  ปลัดอำเภอ เป็นประธานในกิจกรรมในครั้งนี้  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อำเภอ  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอผาขาว และอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นอย่างดี

ขอบคุณข่าวจาก กรมคุมประพฤติ
---Advertisement---