728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ส.ส.เปล่งมณีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเมือง

ส.ส.เปล่งมณีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเมือง

ส.ส.เปล่งมณีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเมือง
   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2556   ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย ได้มีการเปิดโครงการอบรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง โดยมีนางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ส.ส.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ประชาชนจาก 5 ตำบล 40 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอด่านซ้าย จำนวน 360 คน  เข้าร่วมโครงการฯ

   สำหรับวัตถุประสงค์ของการเปิดอบรมในครั้งนี้ เพื่ออบรมให้ความรู้ทางการเมืองการปกครอง และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม โดยมีประเด็นเกี่ยวกับสถานะทางการเมือง การเลือกตั้ง พระราชบัญญัติปรองดอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย


---Advertisement---