728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "เมืองเลยเกมส์"

จับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "เมืองเลยเกมส์"


จับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "เมืองเลยเกมส์"
ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นาย ภานุ  แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม อำนวยการและจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "เมืองเลยเกมส์" พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขัน และตัวแทนจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ยืนยันความพร้อมในการจัดการแข่งขันในครั้งใน และตัวแทนจังหวัดจับสลากในกีฬาประเภททีม โดยแบ่งสายและประเภทกีฬาได้ดังนี้

 ฟุตบอลชาย
 สาย A 1 กาฬสินธุ์ 2 บุรีรัมย์ 3 มุกดาหาร 4 นครพนม
 สายB 1เลย 2สุรินทร์3 อุดรธานี 4 สกลนคร 5 ยโสธร
 สายC 1 นครราชสีมา 2 หนองคาย 3 ร้อยเอ็ด 4 มหาสารคาม
 สาย D 1 ขอนแก่น 2 หนองบัวลำภู 3 บึงกาฬ 4 อุบลราชธานี 4 ชัยภูมิ

ฟุตบอลหญิง
 1มหาสารคาม 2. นครราชสีมา 3 นครพนม 4 บุรีรัมย์ 5 เลย

ฟุตซอล ชาย
 สาย A 1 อำนาจเจริญ 2 สกลนคร 3 กาฬสินธุ์ 4อุบลราชธานี
 สายB 1เลย 2ชัยภูมิ 3 ร้อยเอ็ด 4 ยโสธร
 สายC 1 ขอนแก่น 2 บุรีรัมย์ 3 นครราชสีมา 4 สุรินทร์
 สาย D 1 อุดรธานี 2 บึงกาฬ 3 มหาสารคาม 4 หนองคาย 5 หนองบัวลำภู

ฟุตซอล หญิง
 สายA 1 มหาสารคาม 2 บุรีรัมย์ 3 มุกดาหาร 4 ยโสธร 5 อุดรธานี
 สายB 1 สุรินทร์ 2 เลย 3 ขอนแก่น 4 นครราชสีมา 5 ชัยภูมิ

บาสเกตบอลชาย
 สาย A 1 อุดรธานี 2 มุกดาหาร 3 นครพนม 4 เลย 5 หนองคาย
 สายB 1 อุบลราชธานี 2 ชัยภูมิ 3 ยโสธร 4 นครราชสีมา 5 ขอนแก่น

บาสเกตบอลหญิง
1 เลย 2 นครพนม 3 ขอนแก่น 4 อุดรธานี 5 ชัยภูมิ 6 นครราชสีมา

วอเลย์บอลในร่ม ชาย
 สาย (ก) 1กาฬสินธุ์ 2 หนองบัวลำภู 3 หนองคาย
 สาย (ข) 1 ชัยภูมิ 2 ร้อยเอ็ด 3 บุรีรัมย์
 สาย (ค) 1อุดรธานี 2 สกลนคร 3 อุบลราชธานี 4 ขอนแก่น
 สาย(ง) 1 นครพนม 2 มหาสารคาม 3 ยโสธร 4 เลย

วอเลย์บอลในร่ม หญิง
 สาย (ก) 1หนองคาย 2 บุรีรัมย์ 3 สกลนคร
 สาย (ข) 1 นครพนม 2 นครราชสีมา 3 อุดรธานี
 สาย (ค) 1 บึงกาฬ 2 กาฬสินธุ์ 3 เลย
 สาย (ง) 1 มหสารคาม 2 ขอนแก่น 3 ชัยภูมิ

เซปักตะกร้อ ชาย
 สาย A 1 สกลนคร 2 มหาสารคาม 3 เลย
 สาย B 1 สุรินทร์ 2 อุดรธานี 3 ร้อยเอ็ด
 สาย C 1 ชัยภูมิ 2 นครราชสีมา 3 อุบลราชธานี
 สาย D 1 นครพนม 2 หนองคาย 3 ขอนแก่น 4 บึงกาฬ

เซปักตะกร้อ หญิง
 สายA 1 อุดรธานี 2 ขอนแก่น 3 นครพพนม
 สาย B 1 ชัยภูมิ 2 สุรินทร์ 3 มหาสารคาม
 สาย C 1 นครราชสีมา 2 สกลนคร 3 อุดรธานี
 สาย D 1 ร้อยเอ็ด 2 เลย

ตะกร้อลอดห่วง ชาย
 สาย A 1 กาฬสินธุ์ 2 ชัยภูมิ 3 ขอนแก่น 3 อุบลราชธานี
 สายB 1 อำนาจเจริญ 2 นครราชสีมา 3 อุดรธานี 4 สกลนคร

ตะกร้อลอดห่วง หญิง
 สาย A 1 บึงกาฬ 2 สกลนคร 3 นครพนม  
 สายB 1 ขอนแก่น 2 อุดรธานี 3 อุบลราชธานี

แฮนด์บอลในร่ม ชาย
 สาย A 1 ร้อยเอ็ด 2 อุดรธานี 3 อุบลราชธานี
 สาย B 1 สุรินทร์ 2 ขอนแก่น 3 ชัยภูมิ

แฮนด์บอลในร่ม หญิง
1 ชัยภูมิ 2 บึงกาฬ 3 นครราชสีมา 4 อุดรธานี

แฮนด์บอลชายหาด ชาย
1 อุดรธานี 2 หนองบัวลำภู 3 ชัยภูมิ 4 อุบลราชธานี 5 อำนาจเจริญ

รักบี้ฟุตบอล ชาย
1 ร้อยเอ็ด 2 มุกดาหาร 3 อุบลราชธานี 4เลย 5 สุรินทร์

รักบี้ฟุตบอล หญิง
1 ร้อยเอ็ด 2 นครราชสีมา 3 เลย

โดยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30  "เมืองเลยเกมส์" จะจัดขึ้นในวันที่ 5 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ที่จังหวัดเลย

ข้อมูลข่าว mcot-web.mcot.net
---Advertisement---