728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ชาวเขาหลวงจ.เลย ร้องช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตร

ชาวเขาหลวงจ.เลย ร้องช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตร

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาข่าว

ชาวเขาหลวงจ.เลย ร้องช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตร
วันที่ 18 ต.ค. 2556 ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านน้ำทบ บ้านน้ำทบ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย นายพนม พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและหารือกับประชาชนชาว ต.เขาหลวงและ ตัวแทนจาก ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อแก้ปัญหาช้างป่าภูหลวง ลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตร มีนายชัยณรงค์ ดูดดื่ม หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง นายวัชระ ธรรมสอน หัวหน้าโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง นายวีระพล ใจดี ปลัดป้องกันอำเภอวังสะพุง และแกนนำหมู่บ้าน ตัวแทนจาก อบต.เขาหลวง ร่วมประชุมด้วย

นายอนุวัฒน์ บุตรศรี ผู้ใหญ่บ้านทำทบฯ เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่าได้รับความเสียหายจากช้างป่าภูหลวง และมีมติหมู่บ้านว่า ปัจจุบันช้างป่าไม่กลัวการจุดพลุส่งเสียงขับไล่ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินหากิน ต้องการให้แก้ไขในเรื่องสร้างรั้วไฟฟ้า ให้จัดเจ้าหน้าที่จุดที่ช้างลงมาเป็นประจำ และให้ไล่ช้างป่ากลับคืนสู่ป่าให้หมดไม่ให้ลงมารบกวนหมู่บ้าน ประชาชนและพื้นที่การเกษตร เช่นเดียวกับ 

นายชัยยงค์ นิพวงลา บ้านเลขที่ 2 หมู่ 8 บ้านน้ำทบ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย เปิดเผยว่า ทำการเกษตรบริเวณพื้นที่ใกล้กับแนวเขตภูหลวง ทั้งนาข้าว ข้าวโพดและยางพารา ถูกช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมากิน มาเหยียบ ทำลายพืชการเกษตรได้รับความเสียหายทุกปี โดยเฉพาะในฤดูกาลเพาะปลูกปี 2556/2557 หนักมากกว่าทุกปี ซึ่งช้างป่ามีเป็นโขลง ๆละ 3-8 ตัว จะลงมาจากภูหลวงทุกฤดูกาล ตนต้องทำการขับไล่ด้วยการจุดพลุ ช้างป่าก็จะไม่กลัว เมื่อขึ้นภูไปก็กลับลงมาอีก ต้องเฝ้าตลอดเวลา ต้องการให้ทางราชการแก้ไขอย่างถาวร

นายชัยณรงค์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหานั้น ได้ประสานขอความร่วมมือกับทาง อบต.เขาหลวงและประชาชนเจ้าของพื้นที่ในเรื่องการทำรั่วไฟฟ้าชั่วคราวประมาณ 1,500 บาท ต่อรายในเรื่องซื้อหม้อแบตเตอร์รี่และลวดส่วนรั้วไฟฟ้าถาวรต้องรอเพราะต้องใช้งบประมาณสูงประมาณ 4 ล้านบาทต่อระยะทาง 1 กม. ขณะนี้ไดจัดเจ่าหน้าที่สกัดตามจุดต่าง ๆแล้วจุดละ 3-6 นาย ประสานขอรับการสนับสนุนรถแม็คโครเพื่อทำถนนในการลาดตระเวนตรวจป่าและขอรับการสนับสนุนไปยังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 จ.เลย ด้วย รวมถึงการเพาะต้นไผ่หนาวไว้แล้ว 2 แสนต้นเพื่อปลูกป่าเป็นแนวป่าและเป็นอาหารของช่างป่าอีกด้วย พร้อมทั้งทำข้อมูลให้กับทางที่ว่าการอำเภอและส่วนราชการเกี่ยวกับจำนวนพื้นที่การเกสรที่ใกล้กับแนวป่า จำนวนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จัดที่ช้างป่ามักลงมารบกวนซึ่งจะเป็นจุดที่สิ้นสุดรั้วไฟฟ้า เป็นเรื่องที่ลำบากในการควบคุมโขลงช้างป่าที่มีประมาณ 120 ตัว บนป่าภูหลวง จ.เลย---Advertisement---