728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณการ

โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณการ


โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณการ
   เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2556 2556 พ.ต.ท.จำเนียร จันทร์ค้ำ ผู้บังการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 247 อ.ด่านซ้าย จ.เลย พร้อมด้วยนางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม ผอ.พัฒนาการอำเภอด่านซ้าย หน.ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน้ำพุ

 ได้ร่วมกันสร้างบ้านพัก ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ขาดโอกาสทางสังคม ให้แก่ครอบครัวนายบัวพันธ์ แสงประเสริญ อายุ 82 ปี ราษฎรบ้าน้ำพุ ม.6 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

    และนางสมใจ ดีอินทร์ ตัวแทนนางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ส.ส.เขต 3 จ.เลย มอบเงินจำนวนหนึ่งสนับสนุนการสร้างที่พักอาศัยให้แก่ครอบครัวนายบัวพันธ์ แสงประเสริญ ด้วย

---Advertisement---