728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ส.ส.จังหวัดเลย เรียกร้องรัฐมนตรี ทส.ทบทวนอนุมัติโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใหม่

ส.ส.จังหวัดเลย เรียกร้องรัฐมนตรี ทส.ทบทวนอนุมัติโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใหม่


ส.ส.จังหวัดเลย เรียกร้องรัฐมนตรี ทส.ทบทวนอนุมัติโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใหม่
18 ต.ค. 56 –    ส.ส.จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เรียกร้องกระทรวงคมนาคมแก้ปัญหาถนนสาย อุดร-เลย ชำรุดเสียหาย พร้อมวอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาทบทวนอนุมัติโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดเลย หลังต้องหยุดชะงักเพราะการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี

        นายวันชัย  บุษบา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย กล่าวเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมแก้ไขปัญหาสภาพถนนที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดเลย ช่วงเขตอำเภอเอราวัณ เนื่องจากขณะนี้ถนนสายดังกล่าวชำรุดเสียหายอย่างมาก แม้จะมีการซ่อมแซมมาหลายครั้งแล้วแต่สภาพถนนก็ยังไม่ดีขึ้น จึงอยากเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมเข้าไปดูแลแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

    นายวันชัย ยังเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทบทวนและอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดเลย เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการฯ คนก่อนได้เคยอนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวนกว่า 10 แห่งเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดเลย แต่เมื่อเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ โครงการดังกล่าวต้องหยุดชะงักไป จึงอยากเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาทบทวนโครงการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการแคลนน้ำ

นภาทิพย์  นูโพนทอง  ผู้สื่อข่าว / เรียบเรียง
radioparliament.net

---Advertisement---