728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ชาวไร่ข้าวโพดเลยรวมตัวร้องแก้ปัญหาราคาดิ่งหนัก

ชาวไร่ข้าวโพดเลยรวมตัวร้องแก้ปัญหาราคาดิ่งหนัก


ชาวไร่ข้าวโพดเลยรวมตัวร้องแก้ปัญหาราคาดิ่งหนัก
10 ต.ค.- เมื่อเวลา 10.00 น. กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเลยประมาณ 300 คน รวมตัวเรียกร้องที่หน้าาศาลากลางจังหวัดเลย เรียกร้องความช่วยเหลือปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอย่างมากอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.90-4.20 บาท ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต 6.60 บาท/กก.  

เกษตรกรไม่สามารถอยู่ได้ จึงอยากให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการชดเชยต้นทุนการผลิตในราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท แทนวิธีการรับจำนำผลผลิต ซึ่งจังหวัดเลยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ผลผลิตเฉลี่ยปีละประมาณ 1.7 แสนตัน ล่าสุดนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงมารับหนังสือเรียกร้องจากตัวแทนเกษตรกร เพื่อหาทางช่วยเหลือ ทำให้กลุ่มเกษตรกรพอใจจึงแยกย้ายกลับ.-สำนักข่าวไทย

---Advertisement---