728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , สภากาแฟจังหวัดเลย สัญจร ครั้งที่ 11

สภากาแฟจังหวัดเลย สัญจร ครั้งที่ 11


สภากาแฟจังหวัดเลย สัญจร ครั้งที่ 11
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู็ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

ภาคเอกชน ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเลยสัญจร ครั้งที่ ๑๑ ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย
---Advertisement---