728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลย จัดงาน "วันบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2556

จังหวัดเลย จัดงาน "วันบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2556


จังหวัดเลย จัดงาน "วันบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2556
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผ็ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2556 วันที่ 14 พ.ย.56 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคม จังหวัดเลย

---Advertisement---