728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ภูเรือ พร้อมเปิดเทศกาลลานคริสต์มาสใหญ่สุดในโลก ครั้งที่2

ภูเรือ พร้อมเปิดเทศกาลลานคริสต์มาสใหญ่สุดในโลก ครั้งที่2


ภูเรือ พร้อมเปิดเทศกาลลานคริสต์มาสใหญ่สุดในโลก ครั้งที่2 
อำเภอภูเรือ พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศสัมผัสอากาศหนาว ร่วมงานเทศกาลลานคริสต์มาสใหญ่ที่สุดในโลก 24 พ.ค.56-31 ม.ค.57 นี้ เผยภูเรือ เป็นแหล่งปลูก และผลิตต้นคริสต์มาสใหญ่สุด ผลผลิตปีละ 2.5 ล้านต้น สร้างรายได้เข้าพื้นที่ร่วม 1,000 ล้านบาท

       ระหว่างวันที่ 24 พ.ย.56-31 ม.ค.57 ที่บริเวณลานต้นคริสต์มาส ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย จังหวัดเลย ร่วมกับภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ได้กำหนดจัดเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
       


       โดยการจัดงานในปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจมีนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนเดินทางเข้าร่วมเที่ยวชม ขณะที่สภาพอากาศในอำเภอภูเรือขณะนี้ค่อนข้างเย็น คืออยู่ประมาณ 15-17 องศาฯ
       
       นายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอภูเรือ กล่าวถึงการจัดงานในปีนี้ว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่า อำเภอภูเรือ เป็นแหล่งปลูก และผลิตต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ 1 ของอำเภอ โดยทั้งอำเภอภูเรือ มีพื้นที่ปลูกรวมประมาณ 2.5 ล้านต้น สร้างรายได้ปีละกว่า 900-1,200 ล้านบาท ซึ่งทางจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และภาคเอกชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างลานคริสต์มาสขึ้นบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ เพื่อเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ
       


       โดยนำต้นคริสต์มาสหลากหลายสายพันธุ์มาประดับประดา ถือเป็นลานต้นคริสต์มาสใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลยด้วย ซึ่งการจัดงานจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูหนาว หรืออีก 2-3 เดือนข้างหน้า
       
       ไฮไลต์ของงานในปีนี้ ทางอำเภอภูเรือ จัดให้มีลานไฟแสงสีในช่วงกลางคืนที่สามารถจะเที่ยวได้ด้วยในช่วงกลางคืน โดยจะมีการประดับไฟที่ลานคริสต์มาส ที่มีรูปสัตว์ต่างๆ เสือ กระต่าย เต็มลาน และคาดว่าในช่วงวันงานจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 15-17 องศาฯ และยอดภูเรือ จะอยู่ที่ 7-10 องศาฯ

---Advertisement---