728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , พิธีเปิดเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 2

พิธีเปิดเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 2


พิธีเปิดเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 2 (OPENING CEREMONY 2nd Poinsettia Phurua Festival )
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานคริสต์มาศ อ.ภูเรือ จ.เลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 2 โดยมีนายภาณุ แย้มศรี รองผู้ว่านเลย นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ส.ส.เลย เขต 3 นายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอภูเรือ หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยวกว่า 1,000 คน ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ด้วยอุณภูมิที่หนาวเย็น 20 องศา

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่างานพิธีเปิดเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือครั้งที่ 2 ในวันนี้ “หนาวนี้ ที่เมืองเลย” ฤดูหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือน มกราคม ของทุกปี จังหวัดเลยเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังคำขวัญ “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม” จังหวัดเลยได้รับการโหวดจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ในเว็บไซด์ postjung .com (โพสต์จังดอทคอม) ให้เป็นจังหวัดอันดับหนึ่งของภาคอีสานที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาในช่วงฤดูหนาวและปีใหม่มากที่สุด (หรืออันดับ 3 รองจาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน) และในอนาคตผมหวังว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยตลอดทั้งปี “เที่ยวเมืองเลย เที่ยวได้ทั้งปี”นอกจากจังหวัดเลย จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีรายได้เข้าพื้นที่ปีละกว่า 2,200 ล้าน ยังเป็นเมืองเกษตร ในด้านการจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดอีกจังหวัดหนึ่ง โดยเฉพาะต้นคริสต์มาสซึ่งเพาะปลูกและจำหน่ายมากที่สุดในโลกทำรายได้แต่ละปีไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทจังหวัดเลย ได้สร้างกิจกรรมพิธีเปิดเทศกาลต้นคริสต์มาส ในบริเวณแห่งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเลย โดยการสร้างลานต้นคริสต์มาสนับแสนต้นและกังหันยักษ์ในพื้นที่กว่า 5 ไร่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายรูปในช่วงเวลากลางวัน และตกแต่งโคมไฟรูปดอกไม้ กังหัน เพื่อถ่ายรูปในช่วงกลางคืน กิจกรรมทั้งหมดนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาชมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 นอกจากกิจกรรมลานคริสต์มาสแล้ว จังหวัดเลยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น บ้านไม้เรือนเก่ากว่าร้อยปีของเมืองเชียงคาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ 3 อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง ภูเรือ ภูสวนทราย 
จังหวัดเลยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งการพักผ่อนและเมืองแห่งวัฒนธรรม ผมจึงขอให้สื่อมวลชนทั้งในพื้นที่และเดินทางมาจากนอกพื้นที่กรุณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลยไปยังนักท่องเที่ยวในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เดินทางมาท่องเที่ยว คนเมืองเลยยินดีต้อนรับ และจะดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุด
ข้อมูลข่าว, วีดีโอ : สื่ออิสระเลย
ภาพจาก : ที่ทำการปกครอง จังหวัดเลย, ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, เที่ยวเลย.com
---Advertisement---