728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , เปิด “เมืองเลยเกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ตัวแทนภาค 3

เปิด “เมืองเลยเกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ตัวแทนภาค 3


เปิด “เมืองเลยเกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ตัวแทนภาค 3
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันทำพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “เมืองเลยเกมส์”รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3

นายภานุ กล่าวว่า จังหวัดเลยว่างเว้นจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติมานาน แต่ในด้านการส่งเสริมกีฬา จังหวัดเลยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติอย่างต่อเนื่องเสมอมา ในโอกาสที่จังหวัดเลยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือนจะประทับใจในการมาเยือนจังหวัดเลย และได้ใช้กีฬาเป็นสื่อสนับสนุนและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยและความสมานฉันท์ของคนในชาติได้เป็นอย่างดี
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “เมืองเลยเกมส์” ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งนี้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหลายฝ่าย ได้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการจัดการแข่งขัน รวมทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่างร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ให้เป็นที่ประทับใจและเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเลยเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับจังหวัดเลย ได้เตรียมสนามแข่งขัน กระจายใน 4 พื้นที่คือ อำเภอเมืองเลย อำเภอเชียงคาน อำเภอด่านซ้าย และอำเภอวังสะพุง นอกจากนี้ยังได้เตรียมสถานที่พักสำหรับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ใน 29 โรงเรียน และสำรองอีก 3 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาเอกชน

นอกจากนี้ การมีกองทัพนักกีฬา-เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และผู้ติดตามมากถึงเกือบ 10,000 คน เดินทางมาพำนักในจังหวัดเลยระหว่างวันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2556 ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้อย่างดียิ่ง

---Advertisement---