728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลย จัดงานแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ (ครั้งที่ 5 )

จ.เลย จัดงานแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ (ครั้งที่ 5 )


จ.เลย จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 5 )

วันนี้ (16 พ.ย.56) เวลา 09.30 น.นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดงาน ประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556 ณ ลำน้ำกุดป่อง และบริเวณริมน้ำกุดป่องสวนสาธารณะข้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย โดยมีนายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย ให้การต้อนรับนายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย เปิดเผยว่า ในปีนี้เทศบาลเมืองเลย ร่วมกับ ส่วนราชการ ห้างร้าน สถาบันการศึกษา และชุมชนย่อยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลย ร่วมกันดำเนินการจัดงานฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้เทศบาลเมืองเลยได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เรียบง่าย งดงานรื่นเริง เพื่อเป็นการถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขันเรือเล็ก และงานประเพณีลอยกระทง มีกิจกรรมการประกวดกระทงฝีมือ การประกวดกระทงใหญ่ และอื่นๆอีกมากมายสำหรับการแข่งขันเรือยาว ไม่เกิน 30 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในปีนี้พิเศษ เปิดรับสมัครไม่จำกัดภูมิลำเนา จะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ เพื่อต้อนรับประเทศสู่อาเซียน ซึ่งจะเป็นการสร้างบรรยากาศการแข่งขันให้สนุกสนาน และเป็นการพัฒนาฝีพายของชุมชนในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ส่วนการแข่งขันเรือเล็ก ไม่เกิน 10 ฝีพาย จำกัดภูมิลำเนาในจังหวัดเลย และการแข่งขันเรือยาว ประเภททีมชายฝีพายไม่เกิน 30 ฝีพาย ปีนี้มีทั้งหมดจำนวน 14 ทีม ประเภทเรือเล็กจำนวนฝีพาย 10 ฝีพายเข้าร่วมแข่งขัน 20 ทีม

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
---Advertisement---