728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ผู้ว่าฯเลย ยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์มหามงคลขุนน้ำป่าสัก 84 พรรษา

ผู้ว่าฯเลย ยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์มหามงคลขุนน้ำป่าสัก 84 พรรษา


ผู้ว่าฯเลย ยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์มหามงคลขุนน้ำป่าสัก 84 พรรษา
   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักสงฆ์ถ้าสาลิกา บ.โพนสว่าง ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์มหามงคลขุนน้ำป่าสัก 84 พรรษา โดยมีนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย นายถาวร เชื้อบุญมี (เจ้าพ่อกวน) ผู้นำจิตวิญญาณ หน.ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลวังยาว ร่วมยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์มหามงคลขุนน้ำป่าสัก 84 พรรษา
 นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า ด้วยพิธียกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์มหามงคลขุนน้ำป่าสัก 84 พรรษา นั้น เกิดจากความตั้งใจของชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้บริจาคทรัพย์ แรงกาย แรงใจ สรรสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นที่ตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา เป็นศิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชน ทุหมู่เหล่า สืบต่อไปภายภาคหน้าโดยเฉพาะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า จึงได้ร่วมกันสร้างพุทธสถานแห่งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสเดียวกัน

---Advertisement---