728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , บ.น้ำตาลขอนแก่น นำพนักงานดื่มน้ำสาบานไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

บ.น้ำตาลขอนแก่น นำพนักงานดื่มน้ำสาบานไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด


บ.น้ำตาลขอนแก่น นำพนักงานดื่มน้ำสาบานไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง จ.เลย ได้นำพนักงานกว่า 500 คน ร่วมดื่มน้ำสาบานจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามโครงการโรงงานสีขาว ปลอดยาเสพติดในโอกาสที่จัดงานทำบุญภายในโรงงาน ประจำปี 2556 

        วันนี้ (31 ต.ค.) นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน)กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ในฤดูการหีบอ้อยมีรถบรรทุกอ้อยเข้ามาในโรงงานจำนวนมาก อาจจะมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาขายในโรงงาน จึงได้จัดให้มีการทำบุญและนำพนักงานทั้งหมดเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อร่วมกันสาบานและดื่มน้ำสาบานว่า จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
       
        เพราะพนักงานของบริษัทฯส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ จะเชื่อถือคำสาบาน เมื่อได้พูดหรือให้คำสาบานแล้วจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด พนักงานก็จะมีสุขภาพแข็งแรงไม่ทำผิดกฎหมายทำให้สังคมปลอดยาเสพติด จึงถือโอกาสนี้นำพนักงานทุกคนร่วมโครงการดังกล่าว
       


        สำหรับการจัดงานทำบุญ โรงงาน ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อโรงงาน และ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ พนักงานผู้ปฏิบัติงานของบริษัททุกคน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหารของโรงงาน กับ เกษตรกรชาวไร่อ้อยในจังหวัดเลย รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะและทำความรู้จักกับ คู่ค้า ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ผู้บริหารของภาคราชการ และ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ทุกระดับ
       
        เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย และ จังหวัดใกล้เคียง ในเรื่องการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรของโรงงาน ที่มีความพร้อมสามารถเปิดหีบรับอ้อยของเกษตรกรได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้เป็นการช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งให้แก่เกษตรกร ไม่ต้องเดินทางไปส่งอ้อยไกลๆ และก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ประชากรในจังหวัดเลยได้ในที่สุด
---Advertisement---