728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , คุมประพฤติ จ.เลย จัดโครงการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อ.ภูกระดึง

คุมประพฤติ จ.เลย จัดโครงการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อ.ภูกระดึงคุมประพฤติ จ.เลย จัดโครงการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อ.ภูกระดึง
วันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย นำโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจกรรมชุมชนและเครือข่ายและกลุ่มสอดส่องฟื้นฟูฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ  ร่วมปฏิบัติงานโครงการพลังครอบครัว พลังชุมชน พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดจังหวัดเลย ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอภูกระดึง

  โดยมีกิจกรรมการรับรายงานตัวทุกภารกิจ พร้อมการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด การอบรมให้ความรู้  คำแนะนำตักเตือนจากพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร   คุมประพฤติ  การให้ความรู้ โทษภัยเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและการให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอภูกระดึง  ปลัดอำเภอภูกระดึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๔๗  คน  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อำเภอ  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอภูกระดึง และอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นอย่างดี 

กรมคุมประพฤติ 
---Advertisement---